Sluit ×
Winkel 
flag_nl
 / Taal 
flag_nl
English
Deutsch
Français
Español
Italiano
Nederlands
Polski
Português
日本 ( Japanese )
Svenska

Unsere deutschsprachigen Shops

Nos boutiques francophones

Nuestras tiendas de habla hispana

Nuestras tiendas de habla italiana

Onze Nederlandstalige winkels

Nasze sklepy mówiące po polsku.

Nasze sklepy polskojęzyczne

私たちの日本語を話す店舗

Våra svensktalande butiker

Kies uw valuta

Van Wunderlabel on 21-08-2023

Een start-up financieren

Een start-up financieren

Het starten van een eigen bedrijf vereist niet alleen een innovatief bedrijfsidee en een degelijk bedrijfsmodel, maar ook voldoende financiële middelen om het opstarten en de groei te ondersteunen. Er zijn veel manieren om een start-up te financieren en de afgelopen jaren zijn er nieuwe financieringsmethoden ontwikkeld om de toegang tot kapitaal te vergemakkelijken. Er zijn verschillende opties voor aspirant-ondernemers: van traditionele bronnen zoals bankleningen en investeerders tot modernere benaderingen zoals crowdfunding en durfkapitaal.

Welke vormen van startersfinanciering zijn er?

Start-ups zijn innovatieve en groeigerichte bedrijven die vaak aan het begin van hun ontwikkeling staan en een aanzienlijke financieringsbehoefte hebben. Zaaikapitaal is cruciaal voor hun succes. Er zijn verschillende manieren waarop start-ups in hun financiële behoeften kunnen voorzien, en deze financieringsmogelijkheden hebben elk hun eigen voor- en nadelen. In dit overzicht kijken we naar enkele van de meest voorkomende manieren om een start-up te financieren. Ook geven we een kort inzicht in hoe ze werken en hoe je ze kunt toepassen. Er zijn veel manieren voor een start-ups om de bedrijfsvisie te realiseren: van eigen vermogen tot vreemd vermogen, tot alternatieve financieringsbronnen.

Een start-up met je eigen spaargeld financieren

Een start-up financieren met je eigen spaargeld kan een veelbelovende financieringsoptie zijn voor bedrijfsoprichters. Hier volgen enkele voor- en nadelen van deze aanpak:

VOORDELEN:
1. Onafhankelijkheid:
De oprichters behouden de volledige controle over hun bedrijf omdat er geen externe investeerders zijn die aandelen verwerven.
2. Flexibiliteit: Door hun eigen spaargeld te gebruiken kunnen de oprichters hun start-up volgens hun eigen ideeën vormgeven en zelf strategische beslissingen nemen.
3. Snel besluitvormingsproces: Zonder externe investeerders zijn er geen langdurige onderhandelingen of goedkeuringsprocessen, wat resulteert in een sneller besluitvormingsproces.
4. Minder schulden: In tegenstelling tot schuldfinanciering is het niet nodig om leningen af te sluiten of rente te betalen.

NADELEN:
1. Beperkte financiering:
Het eigen spaargeld van de oprichters is mogelijk niet voldoende om alle kapitaalbehoeften van de start-up te dekken.
2. Financieel risico: De oprichters dragen alle financiële risico's als het bedrijf niet zo succesvol is als verwacht.
3. Achterblijvende groei: Omdat de start-up mogelijk niet over voldoende kapitaal beschikt, kan de groei beperkt zijn.
4. Geen externe netwerken: Het ontbreken van externe investeerders betekent dat de start-up niet kan profiteren van hun contacten en ervaring.

Een start-up met leningen of bankkredieten financieren

Financiering van een start-up door middel van leningen of bankkredieten kan een goede manier zijn om kapitaal voor het bedrijf aan te trekken. Hieronder staan enkele voor- en nadelen van deze financieringsmethode:

VOORDELEN:
1. Toegang tot grotere hoeveelheden kapitaal:
Leningen of kredieten kunnen start-ups grotere bedragen opleveren, die cruciaal kunnen zijn voor bedrijfsuitbreiding en het financieren van de operationele kosten.
2. Behoud van bedrijfsaandelen: In tegenstelling tot aandelenfinanciering behouden de oprichters hun aandelen in het bedrijf, omdat banken geen belang nemen in het bedrijf.
3. Mogelijk gunstige rentetarieven: Met een goede kredietwaardigheid kunnen start-ups profiteren van lage rentetarieven, waardoor de totale financieringskosten kunnen dalen.
4. Professioneel advies: Banken bieden vaak financieel advies en ondersteuning bij financiële planning, wat waardevol kan zijn voor de oprichters.

NADELEN:
1. Terugbetalingsverplichtingen:
Leningen en kredieten moeten worden terugbetaald, ongeacht of de start-up winstgevend is of niet, wat kan leiden tot financiële lasten.
2. Afhankelijkheid van kredietwaardigheid: Leningen zijn afhankelijk van de kredietwaardigheid van het bedrijf en/of de oprichters, wat een uitdaging kan zijn voor start-ups zonder gevestigde bedrijfshistorie.
3. Beperkte flexibiliteit: Kredietverstrekkers kunnen voorwaarden stellen aan het gebruik van het kapitaal, wat de flexibiliteit van de ondernemer kan beperken.
4. Risico op wanbetaling: Als de start-up de schulden niet op tijd kan betalen, kan dit leiden tot hoge boetes, extra kosten of zelfs faillissement.

Een start-up financieren door aandelen uit te geven

Een populaire manier om een start-up te financieren is de uitgifte van bedrijfsaandelen aan externe investeerders. Deze vorm van financiering wordt aandelenfinanciering genoemd en stelt het bedrijf in staat om kapitaal op te halen door de investeerders aandelen in het bedrijf aan te bieden. In ruil voor hun investering krijgen de investeerders inspraak en de mogelijkheid om te profiteren van toekomstige winsten. Aandelenfinanciering kan aantrekkelijk zijn voor start-ups omdat ze zo grotere bedragen kunnen ophalen zonder grote schulden aan te gaan. Investeerders kunnen ook waardevolle middelen, ervaring en netwerken inbrengen die het bedrijf kunnen helpen groeien. De oprichters moeten zich er echter van bewust zijn dat het uitgeven van aandelen betekent dat ze een deel van de controle over het bedrijf opgeven en bedrijfsbeslissingen samen met de investeerders moeten nemen.

Durfkapitaal

Durfkapitaal is een vorm van aandelenfinanciering waarbij institutionele investeerders, ook bekend als durfkapitalisten, investeren in jonge, snelgroeiende bedrijven. Deze investeerders brengen niet alleen financiële middelen in, maar ook hun expertise, ervaring en contacten in de sector om de start-up te helpen opschalen en slagen.

VOORDELEN:
1. Grotere hoeveelheden kapitaal:
Durfkapitalisten kunnen aanzienlijke bedragen investeren, waardoor start-ups hun ambitieuze bedrijfsideeën kunnen realiseren en sneller kunnen groeien.
2. Expertise en ondersteuning: Naast financiering bieden durfkapitalisten vaak waardevolle middelen en advies over bedrijfsstrategie, management, marketing en werving.
3. Netwerken: Via hun contacten in de sector kunnen durfkapitalisten de start-up waardevolle partnerschappen en zakelijke kansen bieden.
4. Risicodeling: Als risicokapitaalinvestering is het risico voor de start-up beperkt omdat het kapitaal niet hoeft te worden terugbetaald.

NADELEN:
1. Verwatering van aandelen:
In ruil voor de investering geven de oprichters aandelen in het bedrijf uit en kunnen ze de controle over het bedrijf verliezen.
2. Hoge verwachtingen: Durfkapitalisten verwachten doorgaans hoge rendementen en een exit in de vorm van een beursgang of verkoop van het bedrijf. De druk om aan deze verwachtingen te voldoen kan stressvol zijn voor een start-up.
3. Lange investeringscycli: Het vinden van geschikte durfkapitaalinvesteerders en het afsluiten van financieringsrondes kan tijdrovend zijn en het management afleiden van andere belangrijke taken.
4. Risico op mislukking: Als de start-up niet aan de verwachtingen voldoet of mislukt, kan dit leiden tot een verlies van investering en een mogelijke exit voor het bedrijf.

Crowd investing

Crowd investing is een vorm van financiering waarbij een groot aantal mensen, bekend als ‘de crowd’, kleine bedragen in een bedrijf investeert. In ruil daarvoor krijgen de investeerders aandelen in het bedrijf of een deel van de toekomstige winst van de start-up. Deze vorm van financiering wordt vaak gedaan via online platforms waarmee bedrijven een brede investeerdersbasis kunnen bereiken.

VOORDELEN:
1. Toegang tot kapitaal:
Crowdinvesting stelt start-ups in staat om kapitaal op te halen bij een groot aantal investeerders zonder zich te hoeven beperken tot een beperkt aantal durfkapitalisten of business angels.
2. Marktonderzoek en klantbetrokkenheid: Door een breed scala aan investeerders te betrekken, kunnen startups waardevolle feedback en potentiële klantenbinding krijgen.
3. Minder verwatering: In vergelijking met durfkapitaal of aandelen van individuele investeerders behouden de oprichters vaak meer controle over hun bedrijf door kleine belangen aan veel investeerders te geven.
4. Publiciteit: Crowdinvesting kan ook helpen om de start-up beter te profileren, omdat investeringsrondes vaak in de media en op sociale netwerken aan bod komen.

NADELEN:
1. Tijd- en kostenintensief:
Het voeren van een crowdinvesting-campagne vergt tijd, middelen en vaak hoge platformkosten.
2. Verplichtingen aan investeerders: Start-ups die gefinancierd worden via crowdinvesting hebben wettelijke en ethische verplichtingen tegenover hun investeerders, wat extra administratie en communicatie kan betekenen.
3. Risico op mislukking: Als de start-up niet slaagt zoals verwacht, kan dit leiden tot verliezen voor de investeerders, wat weer kan leiden tot een mogelijk negatieve reputatie voor het bedrijf.
4. Geen expertise of netwerken: In tegenstelling tot durfkapitalisten bieden crowd-investeerders vaak geen extra expertise of ondersteuning aan de start-up.

Business Angels

Business angels zijn vermogende particulieren die hun eigen kapitaal investeren in jonge, snelgroeiende start-ups. Naast financiële steun bieden business angels de start-up vaak waardevolle ervaring, sectorspecifieke kennis en contacten. Ze treden op als privé-investeerders en zijn actief betrokken bij de ontwikkeling van de start-ups.

VOORDELEN:
1. Financiële steun: Business angels kunnen aanzienlijke bedragen investeren om start-ups te helpen bij het implementeren en opschalen van hun bedrijfsideeën.
2. Ervaring en knowhow: Business angels brengen vaak waardevolle ervaring en expertise in, die voor de oprichters van onschatbare waarde kunnen zijn.
3. Netwerken en partnerschappen: De contacten van business angels kunnen start-ups helpen toegang te krijgen tot relevante industriële netwerken en potentiële samenwerkingspartners.
4. Flexibiliteit: In vergelijking met andere financieringsopties kunnen business angels vaak flexibelere afspraken maken en hebben ze minder strenge terugbetalingsvoorwaarden.

NADELEN:
1. Verwatering van aandelen: In ruil voor hun investering ontvangen business angels vaak aandelen in het bedrijf, wat voor de oprichters verlies van zeggenschap kan betekenen.
2. Beperkte kapitaalinjectie: Omdat het particuliere investeerders zijn, kunnen business angels niet op dezelfde schaal investeren als durfkapitaalbedrijven.
3. Afhankelijkheid van particuliere investeerders: Start-ups die sterk afhankelijk zijn van één of enkele business angel(s) kunnen een verhoogd risico lopen als de investeerder zijn steun intrekt.
4. Uiteenlopende belangen: De belangen van business angels kunnen na verloop van tijd veranderen, wat kan leiden tot meningsverschillen en conflicten, vooral als het gaat om strategische beslissingen.

Accelerator

Een accelerator (groeiversneller of aanjager) is een gespecialiseerd programma of incubator (start-upfabriek) met als doel start-ups in een vroeg groeistadium te ondersteunen en hun ontwikkeling te versnellen. Acceleratorprogramma's bieden geselecteerde start-ups financiering, begeleiding, middelen, netwerken en uitgebreide ondersteuning om hen te helpen hun bedrijfsmodel op te bouwen en hun kansen op succes te vergroten.

VOORDELEN:
1. Intensieve ondersteuning: Start-ups krijgen toegewijde en professionele ondersteuning van mentoren, branche-experts en ervaren oprichters, waardoor het leerproces wordt versneld.
2. Toegang tot middelen: Accelerators bieden start-ups vaak middelen zoals kantoorruimte, technologie, diensten en financiering die anders misschien niet beschikbaar zijn.
3. Netwerkmogelijkheden: Deelnemers krijgen de kans om waardevolle contacten te leggen met investeerders, klanten, zakenpartners en andere start-ups die kunnen helpen bij de groei van het bedrijf.
4. Bekendheid en geloofwaardigheid: Deelname aan een gerenommeerd acceleratorprogramma kan het imago en de geloofwaardigheid van de start-up bij potentiële investeerders en klanten versterken.

NADELEN:
1. Tijdsbesteding: Acceleratorprogramma's vragen een intensieve tijdsbesteding van de oprichters, wat de middelen en het management van de start-up onder druk kan zetten.
2. Deelnemersbijdrage: Start-ups moeten vaak bedrijfsaandelen of een aandeel in toekomstige winst opgeven in ruil voor deelname aan het programma.
3. Concurrentie: Deelname aan een acceleratorprogramma is vaak competitief en niet alle aanvragers worden geaccepteerd.
4. Gerichte sectoren: Sommige accelerators zijn gespecialiseerd in bepaalde sectoren of technologieën, die mogelijk niet geschikt zijn voor start-ups buiten deze gebieden.

Incubator

Een incubator is een organisatie of instelling die start-ups en ondernemers ondersteunt in de beginstadia van hun ontwikkeling. Incubators bieden allerlei middelen zoals kantoorruimte, begeleiding, training, technische infrastructuur en netwerken om start-ups te helpen hun bedrijfsideeën te ontwikkelen, hun bedrijfsmodel te valideren en hun groei te versnellen.

VOORDELEN:
1. Infrastructuur en middelen:
Start-ups krijgen toegang tot kantoren, werkruimte, technologie en andere middelen om hun bedrijf efficiënter te laten draaien.
2. Mentorschap en begeleiding: Incubators bieden ondersteuning van ervaren mentoren en experts die de oprichters waardevolle feedback en deskundige begeleiding kunnen bieden.
3. Netwerk- en samenwerkingsmogelijkheden: Start-ups hebben de mogelijkheid om te netwerken met andere start-ups, investeerders, potentiële klanten en zakenpartners, wat kan helpen bij de groei en ontwikkeling van het bedrijf.
4. Focus op ontwikkeling: Incubators stellen oprichters in staat om zich te richten op de ontwikkeling van hun product of dienst, terwijl organisatorische en administratieve zaken worden geregeld door de incubator-organisatie.

NADELEN:
1. Deelnamevergoeding:
Start-ups moeten vaak bedrijfsaandelen of een aandeel in de toekomstige winst opgeven in ruil voor deelname aan het incubatorprogramma.
2. Tijdinvestering: Deelname aan een incubatorprogramma vereist tijdsbesteding, wat een aanslag kan zijn op de middelen en het management van de start-ups.
3. Beperkte duur: De meeste incubators hebben een beperkte periode van ondersteuning voor de start-ups, wat betekent dat ze na afloop van het programma hun eigen middelen moeten vinden.
4. Concurrentie: Toelating tot een incubator is vaak aan concurrentie onderhevig en niet alle aanvragers worden geaccepteerd.

Een start-up financieren door middel van financieringsprogramma’s

Start-ups kunnen worden gefinancierd door middel van ondersteuningsprogramma's die worden aangeboden door overheden, openbare instellingen of particuliere organisaties. Deze programma's bieden niet alleen financiële ondersteuning, vaak in de vorm van subsidies of leningen met een lage rente, maar ook advies en middelen om jonge bedrijven te helpen groeien en ontwikkelen.

VOORDELEN:
1. Financiële ondersteuning: Subsidieregelingen bieden start-ups een extra financieringsbron zonder dat ze hun eigen vermogen hoeven op te geven of schulden hoeven aan te gaan.
2. Lagere financiële lasten: Subsidies of leningen van financieringsregelingen kunnen de financiële lasten voor start-ups verlichten, vooral in de vroege ontwikkelingsfasen.
3. Toegang tot middelen en advies: Naast financiële steun bieden financieringsprogramma's vaak toegang tot middelen, mentoring en advies die start-ups kunnen helpen bij het ontwikkelen van hun bedrijfsmodel.

NADELEN:
1. Concurrentie: Financieringsprogramma's zijn vaak aan concurrentie onderhevig en niet alle aanvragers worden geaccepteerd.
2. Tijdelijke ondersteuning: Financiering uit steunprogramma's heeft vaak een beperkte tijdsduur en start-ups moeten alternatieve financiering vinden wanneer de financiering afloopt.
3. Beperkte flexibiliteit: Financieringsprogramma's kunnen voorwaarden en beperkingen opleggen aan het gebruik van fondsen, wat de flexibiliteit van ondernemers kan beperken.
4. Ingewikkelde aanvraagprocedure: Het aanvragen van financieringsprogramma's kan een tijdrovende en ingewikkelde procedure zijn die administratieve middelen vereisen.

Conclusie

Het kiezen van de juiste financieringsvorm voor een start-up hangt af van individuele behoeften, doelen en risicotolerantie. Elke financieringsoptie heeft zijn eigen voor- en nadelen die zorgvuldig moeten worden afgewogen om het optimale financieringsscenario voor de start-up te vinden. Ongeacht de gekozen financieringsbron is het belangrijk dat de start-up een duidelijke bedrijfsstrategie en een realistisch financieringsplan heeft om de kans op succes te vergroten.

FAQ

Hoe financier je een start-up? 

Er zijn veel manieren om een start-up te financieren. Er zijn traditionele methoden zoals bankleningen en investeerders, maar moderne benaderingen zoals crowdfunding en durfkapitaal worden ook steeds belangrijker. Het kiezen van de juiste financieringsbron hangt af van de individuele situatie van de start-up en vereist zorgvuldig onderzoek en planning.

Welke banken financieren start-ups? 

Start-ups kunnen bij diverse soorten banken en financiële instellingen terecht voor financiering. Traditionele commerciële banken zoals HSBC, Barclays en Santander bieden startende ondernemingen vaak zakelijke leningen en kredietlijnen aan. Andere belangrijke financieringsbronnen voor start-ups zijn ontwikkelingsbanken, durfkapitaalbedrijven, angel-investeerders en crowdfundingplatforms, elk met hun eigen unieke aanpak voor het ondersteunen van ondernemersinspanningen.

Hoeveel aandelenkapitaal voor een start-up?

Bepalen hoeveel aandelen een start-up moet uitgeven, is een cruciale beslissing die van invloed kan zijn op de toekomst van het bedrijf. De toewijzing van aandelen hangt af van verschillende factoren, waaronder het vereiste financieringsniveau, de fase waarin de start-up zich bevindt, de bijdragen van de oprichters en de waargenomen waarde van het bedrijf. De oprichters onderhandelen vaak met de investeerders om een balans te vinden tussen het verkrijgen van de benodigde financiering en het behouden van voldoende eigendom en controle om de groei en het succes van de start-up te bevorderen.

Bekijk ook deze blogs van Wunderlabel:

Wat is een start-up?

Ben jij geschikt als ondernemer?

Met de nieuwsbrief van Wunderlabel mis je niets meer!


Wil je op de hoogte blijven van onze nieuwe creatieve instructies, tips en inspiraties? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief en profiteer onder andere van onze geweldige acties!