Sluit ×
Winkel 
flag_nl
 / Taal 
flag_nl
English
Deutsch
Français
Español
Italiano
Nederlands
Polski
Português
日本 ( Japanese )
Svenska

Unsere deutschsprachigen Shops

Nos boutiques francophones

Nuestras tiendas de habla hispana

Nuestras tiendas de habla italiana

Onze Nederlandstalige winkels

Nasze sklepy mówiące po polsku.

Nasze sklepy polskojęzyczne

私たちの日本語を話す店舗

Våra svensktalande butiker

Kies uw valuta

Van Wunderlabel on 15-05-2023

Start-up

Wat is een start-up?

In dit artikel gaan we dieper in op de vraag "Wat is een start-up?". Een start-up is een jong bedrijf dat zich meestal nog in een vroeg ontwikkelingsstadium bevindt. De term verwijst vaak naar bedrijven die innovatieve producten of diensten aanbieden, ernaar streven snel te groeien en marktaandeel te verwerven. Kenmerken van een start-up zijn een hoge mate van onzekerheid over het succes, een flexibele organisatie en een snelle aanpassing aan veranderingen in de markt en in de technologie.

Oorsprong van de term ‘start-up’

De term ‘start-up’ wordt vaak gebruikt als leenwoord in het Nederlands en blijft doorgaans onvertaald. Er zijn echter enkele mogelijke vertalingen die de term benaderen, zoals ‘bedrijf in oprichting’ of ‘jong bedrijf’. De term ‘start-up’ wordt echter meestal niet letterlijk vertaald. De term staat namelijk specifiek voor jonge ondernemingen met een groot groeipotentieel en een flexibele organisatie, wat niet per definitie door een letterlijke vertaling in andere talen kan worden uitgedrukt.

De term ‘start-up’ vindt zijn oorsprong in de Engelse taal en werd voor het eerst gebruikt in de jaren zestig om jonge bedrijven aan te duiden die net waren opgericht en nog geen gevestigde bedrijfsprocessen en -structuren hadden. De term werd bedacht in Silicon Valley, een gebied in Californië dat in de jaren zeventig het centrum werd van de IT- en hightechindustrie. In die tijd werden veel innovatieve bedrijven opgericht die een nieuw tijdperk van technologische ontwikkeling inluidden en dit vandaag de dag nog steeds vormgeven. De afgelopen decennia heeft de term ‘start-up’ zich wereldwijd verspreid en wordt nu ook buiten de technologiesector gebruikt om jonge bedrijven te beschrijven die snel groeien en innovatieve producten of diensten aanbieden.

Is elk nieuw bedrijf een start-up?

Nee, niet elk nieuw bedrijf wordt automatisch beschouwd als een start-up. 
Het belangrijkste verschil tussen start-ups en gewone bedrijven ligt in de groeistrategie. Terwijl normale bedrijven meestal streven naar een solide en stabiele bedrijfsbasis om groei op lange termijn te realiseren, hebben start-ups een agressieve groeistrategie om snel marktaandeel te veroveren en een hoge aandeelhouderswaarde te bereiken. Start-ups zijn doorgaans ook flexibeler en innovatiever dan gevestigde bedrijven, omdat ze zich richten op nieuwe technologieën en bedrijfsmodellen.

Een start-up wordt gekenmerkt door een hoge mate van onzekerheid over het succes, een flexibele organisatie en een snelle aanpassing aan veranderingen in de markt en in de technologie. Daartegenover staan gevestigde ondernemingen die al een stabiele bedrijfsbasis hebben opgebouwd en een groeistrategie op lange termijn nastreven. Dergelijke bedrijven hebben meestal al gevestigde processen, structuren en bedrijfsmodellen en zijn vaak minder innovatief en wendbaar dan start-ups.

Het is echter belangrijk op te merken dat het onderscheid tussen een start-up en een gevestigde onderneming niet altijd duidelijk is en dat er ook gemengde bedrijfsmodellen zijn die kenmerken van beide types combineren.

Wat heb je nodig om een start-up te beginnen?

Om een start-up te beginnen, heb je meestal een bedrijfsidee en een visie nodig die gericht is op een innovatieve technologie, een nieuw bedrijfsmodel of een gat in de markt. Daarnaast zijn er nog enkele andere belangrijke factoren die nodig zijn om een start-up succesvol te beginnen:

1. Ondernemersvaardigheden: om een start-up op te richten heb je ondernemersvaardigheden nodig, zoals de kennis en kunde om kansen te signaleren, risico's in te schatten, beslissingen te nemen en een team op te bouwen.
2. Een sterk oprichtingsteam: een succesvolle start-up vereist meestal een oprichtersteam dat over een breed scala aan vaardigheden en competenties beschikt om de verschillende aspecten van het opstarten en runnen van een bedrijf te dekken.
3. Financiering: start-ups hebben meestal een aanzienlijke hoeveelheid kapitaal nodig om hun bedrijfsideeën te verwezenlijken en hun producten of diensten op de markt te brengen. Financiering kan afkomstig zijn van investeerders, overheidsprogramma's of crowdfunding.
Financiering voor een start-up komt vaak van durfkapitalisten, business angels of crowdfunding. Een veel voorkomende rechtsvorm voor een start-up is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid om het risico voor de oprichters te minimaliseren. Een andere optie voor start-ups is deelname aan een acceleratorprogramma dat coaching, netwerkmogelijkheden en financiering biedt.
4. Technologie en marktexpertise: een succesvolle start-up moet een diepgaande kennis in huis hebben van de technologie en de markt waarin hij opereert. Dit kan worden bereikt door intensief marktonderzoek en samenwerking met deskundigen.
5. Een goed doordacht ondernemingsplan: een goed uitgewerkt businessplan is van essentieel belang om het concept van de start-up over te brengen en investeerders te overtuigen om in het bedrijf te investeren.
6. Een geschikte rechtsvorm: het is belangrijk om de juiste rechtsvorm voor de start-up te kiezen om aansprakelijkheidsrisico's te minimaliseren en aan de wettelijke vereisten te voldoen.
7. Tijd en inzet: een start-up beginnen vergt meestal veel tijd en inzet, omdat er veel uitdagingen te overwinnen zijn en het bedrijf moet opereren in een zeer concurrerende omgeving.

Het is belangrijk op te merken dat elk start-upproces op zichzelf staat en dat er geen uniforme oplossing bestaat. Elke start-up heeft zijn eigen uitdagingen en vereisten waarmee rekening moet worden gehouden.

Waar moet je rekening mee houden als je een start-up begint?

Bij de oprichting van een start-up is het belangrijk een duidelijke visie en een solide businessmodel te hebben. Ook moet er voldoende financiering zijn om de beginfase te overbruggen. De oprichters moeten risico's kunnen nemen en snel kunnen reageren op veranderingen. Het is ook belangrijk om een geschikt team te vinden en een cultuur op te bouwen die gericht is op samenwerking en innovatie.

Bij de oprichting van een start-up zijn er veel aspecten waarmee je rekening moet houden. Hier zijn enkele belangrijke punten om te overwegen bij het beginnen van een start-up:

1. Een gat in de markt vinden: het is belangrijk een gat in de markt te vinden en een product of dienst aan te bieden die dit gat opvult.
2. Doelgroepanalyse: een grondige analyse van de doelgroep en zijn behoeften is cruciaal voor het succes van een start-up.
3. Financiële planning: een degelijke financiële planning en prognose van de start-up is noodzakelijk om het kapitaal te verkrijgen dat nodig is om de start-up te beginnen en te runnen.
4. Keuze van de rechtsvorm: de keuze van de juiste rechtsvorm voor de start-up is belangrijk omdat deze van invloed is op de wettelijke vereisten en de aansprakelijkheid van de oprichter.
5. Oprichtersteam: het is belangrijk om een oprichtersteam samen te stellen dat over de nodige vaardigheden en ervaring beschikt om de start-up vorm te geven en te leiden.
6. Het ontwikkelen van een ondernemingsplan: een gedetailleerd ondernemingsplan is essentieel om het concept van de start-up over te brengen en investeerders te overtuigen om in het bedrijf te investeren.

Een belangrijke aanpak om een start-up vorm te geven is de ‘Lean start-up’-methode. De term ‘Lean start-up’ is bedacht door Eric Ries en verwijst naar een methode waarbij een start-up snel en kosteneffectief experimenteert en feedback verzamelt om het product of de dienst te verbeteren en beter aan de behoeften van de klant te voldoen. Een lean start-up gebruikt ook wendbare methodes om snel en flexibel in te spelen op veranderingen in de markt en de behoeften van de klant.

Lean start-up gaat hoofdzakelijk over het minimaliseren van risico's en kosten door snel te leren en aan te passen. Het concept omvat drie kernfasen: Bouwen, Meten en Leren. In de Bouwfase wordt een minimaal levensvatbaar product of dienst ontwikkeld dat voldoet aan de behoeften van de klant. In de Meetfase worden gegevens verzameld en geanalyseerd om te zien hoe klanten op het product reageren. In de Leerfase wordt het product op basis van de feedback en de gegevens aangepast om beter aan de behoeften van de klant te voldoen.

Door het concept van Lean start-up toe te passen, kunnen start-ups sneller en effectiever hun marktaandeel verwerven omdat ze snel kunnen leren en aanpassen zonder veel tijd en middelen te verspillen.

De 5 start-upfasen

Er zijn verschillende modellen om de fasen te beschrijven die start-ups doorlopen, maar een gangbare beschrijving is de volgende:

1. Brainstormfase: in deze fase hebben de oprichters een idee dat ze willen uitvoeren, maar nog geen volledig concept of bedrijfsmodel.
2. Opstartfase: in deze fase wordt het bedrijf officieel opgericht en beginnen de oprichters hun concept te verfijnen en de eerste producten of diensten te ontwikkelen.
3. Vroege groeifase: in deze fase begint het bedrijf te groeien en klanten te krijgen. Dit kan ook de fase ‘product-market fit’ (marktgeschiktheid voor het product) zijn, waarin het product of de dienst met succes op de markt wordt gebracht.
4. Opschalingsfase: in deze fase gaat het erom het bedrijf snel op te schalen en de groei te versnellen. Hiervoor kan het nodig zijn investeerders aan te trekken of het bedrijfsmodel aan te passen.
5. Volwassenheidsfase: in deze fase heeft het bedrijf een stabiele positie op de markt bereikt en richt het zich op het optimaliseren van processen en het uitbreiden van het productassortiment. Dit kan ook het moment zijn waarop de onderneming begint na te denken over uitbreiding naar nieuwe markten of geografische regio's.

Het is belangrijk op te merken dat niet alle start-ups al deze fasen doorlopen, of dat de fasen in een andere volgorde kunnen voorkomen of elkaar kunnen overlappen. Elk bedrijf doorloopt zijn eigen unieke traject.

Succesvolle start-ups: enkele voorbeelden

Er zijn veel succesvolle start-ups die de afgelopen jaren op wereldniveau hebben uitgeblonken. Hier zijn enkele voorbeelden:

Airbnb: het platform voor accommodatieverhuur heeft een revolutie teweeggebracht in de reisbranche en is nu een van de meest winstgevende bedrijven ter wereld.
Uber: het taxibedrijf heeft de manier waarop we ons verplaatsen veranderd en is heel succesvol in vele landen over de hele wereld.
Spotify: het muziekstreamingsplatform heeft de manier waarop we naar muziek luisteren radicaal veranderd en is nu een van de grootste streamingsdiensten ter wereld.
Slack: het samenwerkingsplatform heeft de manier waarop teams communiceren en samenwerken veranderd.
Zoom: het videoconferentieplatform werd het synoniem voor virtuele samenwerking tijdens de COVID 19-pandemie en klom snel op tot een van de grootste technologiebedrijven ter wereld.
Peloton: dit bedrijf biedt interactieve fitnessapparatuur en -programma's aan en beleefde een enorme hausse tijdens de pandemie.
SpaceX: het ruimtevaartbedrijf, opgericht door Elon Musk, maakte het mogelijk de ruimtevaart naar een nieuw niveau te tillen door de kosten van toegang tot de ruimte drastisch te verlagen.

Deze bedrijven hebben niet alleen succesvolle bedrijfsmodellen, maar ook innovatieve ideeën en sterke bedrijfsculturen die hen tot succesvolle en duurzame ondernemingen hebben gemaakt.

Wat zijn de voor- en nadelen van een start-up?

Er zitten veel voor- en nadelen aan het opzetten van een start-up. Hier zijn enkele belangrijke punten:

Voordelen van start-ups 

De voordelen van een start-up zijn een hoge mate van flexibiliteit en wendbaarheid, de mogelijkheid om snel te groeien en marktaandeel te veroveren, en de kans om een hoge aandeelhouderswaarde te bereiken.

1. Innovatief: start-ups hebben vaak innovatieve ideeën en benaderingen die uniek en baanbrekend kunnen zijn.
2. Flexibiliteit: start-ups zijn vaak flexibeler dan gevestigde bedrijven omdat ze sneller kunnen reageren op veranderingen in de markt en de behoeften van de klant.
3. Mogelijkheid tot snelle groei: start-ups kunnen snel groeien en bieden investeerders en oprichters een hoog rendement.
4. Onafhankelijkheid: de oprichters kunnen hun eigen beslissingen nemen en hun eigen bedrijf opbouwen zonder afhankelijk te zijn van een gevestigd bedrijf of toezichthouder.
5. Voldoening: een eigen bedrijf beginnen kan voor veel mensen heel bevredigend zijn en hun een gevoel van voldoening geven.

Nadelen van start-ups

De nadelen zijn echter grote onzekerheid en het risico op mislukking, een hoge werkdruk en een gebrek aan middelen in de beginfase. Ook kan de concurrentie in een dynamische marktomgeving zeer groot zijn.

1. Start-uprisico: start-ups hebben met meer risico’s te maken dan gevestigde bedrijven, omdat ze vaak in een onzekere en snel veranderende markt opereren.
2. Start-upfinanciering: het kan moeilijk zijn om het kapitaal bijeen te krijgen dat nodig is om een start-up te beginnen en te runnen.
3. Onzekerheid: onzekerheid over het succes van het bedrijf kan leiden tot stress en financiële lasten voor de oprichters.
4. Werkdruk: de oprichters en medewerkers van start-ups moeten vaak lange uren maken en veel taken zelf doen, omdat vaste structuren of processen vaak ontbreken.
5. Concurrentie: start-ups moeten het vaak opnemen tegen gevestigde bedrijven en andere start-ups die vechten om hetzelfde marktsegment en dezelfde klanten.

In het algemeen kan een start-up een lonende manier zijn om een innovatief bedrijf op te bouwen en een groot groei- en succespotentieel bieden. Het is echter belangrijk om rekening te houden met de risico's en uitdagingen en een zorgvuldige planning te maken voordat je aan een start-up-avontuur begint.

Bekijk ook deze blogs van Wunderlabel:

Ben jij geschikt als ondernemer?

Een Etsy-winkel openen: wat moet je weten?

Branding 101: inbinden met gepersonaliseerd lint

Met de nieuwsbrief van Wunderlabel mis je niets meer!


Wil je op de hoogte blijven van onze nieuwe creatieve instructies, tips en inspiraties? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief en profiteer onder andere van onze geweldige acties!