Close ×
Sklep 
flag_pl
 / Język 
flag_pl
English
Deutsch
Français
Español
Italiano
Nederlands
Polski
Português
日本 ( Japanese )
Svenska

Unsere deutschsprachigen Shops

Nos boutiques francophones

Nuestras tiendas de habla hispana

Nuestras tiendas de habla italiana

Onze Nederlandstalige winkels

Nasze sklepy mówiące po polsku.

Nasze sklepy polskojęzyczne

私たちの日本語を話す店舗

Våra svensktalande butiker

Choose your Currency

stage_highlight.jpg

Polityka prywatności

Dbamy o Twoją prywatność. Nigdy nie udostępnimy ani nie sprzedamy Twoich danych. Wszystkie transakcje na naszej stronie są bezpieczne.

1. Oświadczenie o prywatności

Ochrona Twojej prywatności jest dla nas bardzo ważna. Dlatego we wszystkich procesach przetwarzania danych (np. zbieranie, przetwarzanie i przesyłanie) postępujemy zgodnie z przepisami ustawowymi. Poniższe oświadczenie zawiera przegląd, które z Twoich danych będą wymagane na naszych stronach internetowych, w jaki sposób te dane są wykorzystywane i przekazywane, w jaki sposób możesz zostać poinformowany o przekazanych nam informacjach i jakie środki bezpieczeństwa podejmujemy w celu w celu ochrony Twoich danych.

2. Kto jest Twoim kontaktem (organem odpowiedzialnym) w sprawach dotyczących ochrony danych?

Organ odpowiedzialny w rozumieniu przepisów prawa o ochronie danych za wszelkie przetwarzanie danych dokonywane za pośrednictwem naszych stron internetowych – a także procesy transmisji danych:
Wunderlabel GmbH, Eichendorffstraße 12a, 97072 Würzburg, Niemcy
Zapytania dotyczące ochrony danych oraz dochodzenia praw zainteresowanych osób (patrz poniżej) prosimy kierować na podany powyżej adres.

3. Jakich danych potrzebujemy od Ciebie, abyś mogł korzystać z naszych stron internetowych? Jakie dane są gromadzone i przechowywane podczas użytkowania?

Dane osobowe to indywidualne dane dotyczące sytuacji osobistej lub faktycznej określonej lub możliwej do określenia osoby fizycznej, takie jak np.: Twoje imię i nazwisko, adres, numer telefonu, data urodzenia, dane bankowe oraz adres IP.

Dane użytkowania

Podczas korzystania z naszych stron internetowych zapisywane są następujące dane, przy czym przechowywanie ich służy wyłącznie wewnętrznym celom systemowym i statystycznym, tzw. danym o użytkowaniu: nazwy wywoływanych stron, używana przeglądarka, system operacyjny i domena, z której pochodzą zapytania, data i godzina dostępu, używane wyszukiwarki, nazwy pobranych plików oraz Twój adres IP. Wszelkie dane dotyczące użytkowania, w szczególności adres IP, zostaną usunięte jak najszybciej, nie później niż bezpośrednio po zakończeniu użytkowania.
Dalsze dane osobowe będą rejestrowane tylko wtedy, gdy udostępnisz je nam dobrowolnie, na przykład w ramach zapytania lub rejestracji na naszych stronach internetowych.

Dane do sklepu internetowego

Aby skorzystać z naszego sklepu internetowego, konieczna jest rejestracja na naszej stronie. Niniejszym wymagane będą wszystkie dane, których potrzebujemy w celu realizacji i realizacji zamówień: Twoje imię i nazwisko lub pełne oznaczenie firmy, adres e-mail, adres (do rozliczeń i ewentualnie inny adres dostawy) oraz numer telefonu. W zależności od wybranego rodzaju płatności (np. płatność kartą kredytową) będziemy dodatkowo potrzebować informacji o koncie lub karcie kredytowej. Na wypadek, gdy zdecydujesz się na stałe zarejestrowanie się w naszym sklepie internetowym (np. w celu realizacji kolejnych zamówień) będziemy przechowywać dane wprowadzone przez Ciebie w celu założenia konta klienta, za pośrednictwem którego będziemy wprowadzać i realizować Twoje zamówienie. Ponadto musisz wybrać hasło; pozwala to na łatwiejsze logowanie się bez ponownego wprowadzania danych. Przechowujemy Twoje dane do dalszych zamówień, o ile nie usuniesz swojego konta. W każdej chwili mamy prawo do wezwania, poprawienia i usunięcia Twoich danych rejestracyjnych. Usuniemy Twoje konto z naszej bazy danych, jeśli jest to wymagane przez prawo, nie później jednak niż dwa lata po zrealizowaniu Twojego ostatniego zamówienia.

Dane do formularza kontaktowego

Na naszych stronach internetowych (https://wunderlabel.co.uk/contact-wunderlabel) udostępniamy formularz kontaktowy, za pomocą którego możesz łatwo się z nami skontaktować za pomocą środków elektronicznych i przekazać nam swoje obawy. W formularzu kontaktowym potrzebujemy jedynie Twojego imienia i nazwiska oraz adresu e-mail. Podanie numeru telefonu jest dobrowolne. Wykorzystujemy Twoje dane jedynie w celu rozpatrzenia Twojego problemu i abyśmy mogli się z Tobą skontaktować w tym celu pod wprowadzonymi danymi kontaktowymi. Dane te nie będą wykorzystywane do celów reklamowych ani przekazywane osobom trzecim.

Zbieranie danych — produkty spersonalizowane

W ramach personalizacji produktu masz możliwość wgrania własnego projektu/logo lub wpisania wybranego przez siebie tekstu do naszego konfiguratora online. Powstałe produkty można sfotografować w celach reklamowych i bezpłatnie przekazać zainteresowanym jako próbkę produktu. Jeśli chcesz, aby te dane personalizacyjne zostały usunięte, wyślij nam wyraźne oświadczenie na adres [email protected].

4. W jaki sposób moje dane są wykorzystywane i, w stosownych przypadkach, przekazywane stronom trzecim i w jakim celu to się dzieje?

Udostępnione przez Ciebie dane osobowe wykorzystujemy w celu odpowiedzi na Twoje zapytania, realizacji zamówienia w naszym sklepie internetowym, a także w celu technicznego administrowania naszymi stronami internetowymi. W celu zbadania Twojej zdolności kredytowej wykorzystujemy Twoje dane tylko wtedy, gdy poniesiemy z góry wydatki związane z Twoim zamówieniem, np. przy zakupie na konto.
Spedycja, sprzedaż lub jakiekolwiek inne przekazanie Twoich danych osobowych podmiotom trzecim nastąpi tylko wtedy, gdy przekazanie jest niezbędne w celu realizacji umowy lub w celach rozliczeniowych lub w celu pobrania wynagrodzenia lub jeśli wyraźnie przyznałeś swoje zgoda. Jakiekolwiek inne wykorzystanie informacji jest niedozwolone. Ponadto jesteśmy uprawnieni do przekazywania danych osobowych w celu windykacji i zastrzegamy sobie prawo do wymiany danych z organizacją ochrony handlu (np. agencja informacji kredytowej Schufa); oczywiście tylko w przypadku, gdy istnieją w tym zakresie przesłanki ustawowe.
Zwracamy uwagę, że na polecenie organu odpowiedzialnego jesteśmy uprawnieni w indywidualnym przypadku do udzielenia informacji o danych, jeśli jest to konieczne do celów ścigania karnego, w celu obrony przed zagrożeniami ze strony organów policyjnych federalnego państw, w celu realizacji ustawowych zadań konstytucyjnych organów ochrony rządu federalnego i krajów związkowych, Federalnej Służby Wywiadu lub kontrwywiadu wojskowego lub w celu dochodzenia praw do własności intelektualnej.

5. Udostępnianie społecznościowe – linki do platform mediów społecznościowych

Na naszych stronach internetowych udostępniamy link do platform społecznościowych Facebooka, Instagrama, Pinterestu, Google+ i Twittera. Odbywa się to za pomocą odpowiedniego symbolu na naszych stronach internetowych, który jest oznaczony odpowiednim logo platformy mediów społecznościowych i pod którym znajduje się odpowiedni link do odpowiedniej usługi mediów społecznościowych. Wtyczki społecznościowe usług mediów społecznościowych nie są niniejszym zintegrowane.

Facebook i inne serwisy społecznościowe

Żadne z Twoich danych nie będą przekazywane do tych usług poprzez link do usług mediów społecznościowych. Dotyczy to zwykłych hiperłączy, przez które z reguły nie odbywa się transmisja danych. Jeśli klikniesz w link, zostaniesz przekierowany bezpośrednio na stronę internetową odpowiedniej usługi mediów społecznościowych. Transmisja danych będzie miała miejsce tutaj tylko wtedy, gdy jesteś zalogowany na swoim koncie użytkownika w odpowiedniej usłudze mediów społecznościowych. Następnie możesz łączyć się lub udostępniać treści z naszych stron internetowych bezpośrednio za pomocą usługi mediów społecznościowych. Odpowiedni serwis społecznościowy dowie się niniejszym, w określonych okolicznościach, jakie treści oglądałeś na naszych stronach internetowych.

Poniższe osoby ponoszą wyłączną odpowiedzialność za usługi mediów społecznościowych, do których udostępniamy linki: 

  • dla Facebooka i jego strony internetowej Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, Stany Zjednoczone;
  • dla Instagrama i jego strony internetowej Instagram, LLC, 1601 Willow Rd. Menlo Park, CA 94025, USA;
  • dla Pinteresta i jego strony internetowej Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, Stany Zjednoczone;
  • dla Google+ i jego strony internetowej Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone;
  • dla Twittera and i jego strony internetowej Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, Stany Zjednoczone.

Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia danych oraz dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez odpowiednią usługę mediów społecznościowych można znaleźć w przepisach dotyczących ochrony danych odpowiednich usług. Są one dostępne w Internecie:

Pod podanymi linkami znajdziesz również m.in. informacje o możliwościach ochrony Twojej prywatności oraz o Twoich dalszych prawach w zakresie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania Twoich danych przez Facebook lub Pinterest.

6. Jakie środki bezpieczeństwa podjęliśmy w celu ochrony Twoich danych?

Podjęliśmy wiele środków bezpieczeństwa w celu odpowiedniej ochrony danych osobowych w rozsądnym zakresie. 
Nasze bazy danych są chronione za pomocą środków fizycznych i technicznych oraz środków proceduralnych, które zgodnie z niniejszym oświadczeniem o ochronie prywatności ograniczają dostęp do informacji osobom szczególnie upoważnionym. Nasz system informacyjny znajduje się za zaporą programową, aby uniemożliwić dostęp z innych sieci podłączonych do Internetu. Dostęp do danych osobowych otrzymają tylko pracownicy, którzy potrzebują informacji w celu wykonania specjalnego zadania. Nasi pracownicy zostali przeszkoleni w zakresie praktyk bezpieczeństwa i ochrony danych.
Przy gromadzeniu i przesyłaniu danych za pośrednictwem naszych stron internetowych korzystamy ze standardowej technologii szyfrowania SSL.
Nigdy nie należy przekazywać hasła dostępu do naszych stron osobom trzecim i należy je regularnie zmieniać. Ponadto nie należy wybierać tego samego hasła dostępu do naszych stron internetowych, którego używasz również na innych stronach internetowych w celu uzyskania dostępu chronionego hasłem (konto e-mail, bankowość internetowa itp.). Jeśli opuściłeś naszą stronę, powinieneś nacisnąć przycisk wylogowania i zamknąć przeglądarkę, aby uniemożliwić nieautoryzowanym użytkownikom dostęp do Twojego konta użytkownika.
Nie możemy zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa danych w przypadku komunikacji za pośrednictwem poczty e-mail.

7. Newsletter

Masz możliwość otrzymywania newslettera zawierającego szczegółowe informacje o naszych usługach internetowych i produktach. W takim przypadku musimy otrzymać i przechowywać Twój adres e-mail, który będziemy wykorzystywać wyłącznie do wysyłania newslettera. W każdej chwili możesz anulować tę subskrypcję na naszej stronie głównej. Na naszej stronie głównej możesz w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera w zakładce „Newsletter”, wprowadzając swoje dane kontaktowe (imię, nazwisko i adres e-mail) oraz naciskając przycisk „anuluj subskrybcję”. Na końcu newsletter znajduje się również link, który możesz kliknąć w tym celu.

8. Plik cookie jest umieszczany na Twoim komputerze podczas korzystania z naszych stron internetowych. Co to znaczy?

Na naszych stronach używamy tak zwanych plików cookie. Pliki cookie to niewielkie ilości danych w postaci informacji tekstowych, które serwer WWW wysyła do Twojej przeglądarki. Są one jedynie przechowywane na twardym dysku. Pliki cookie mogą być odczytywane odpowiednio tylko przez serwer, który je tam wcześniej umieścił, i mogą otrzymywać informacje o tym, co i kiedy przeglądałeś na stronie. Korzystanie z Internetu może być efektywniejsze za pomocą plików cookie. Używamy plików cookie, aby zaoferować Ci przydatne funkcje. Same pliki cookie identyfikują jedynie adres IP komputera i nie przechowują żadnych danych osobowych, takich jak na przykład imię i nazwisko.
Możesz zdecydować, czy zezwalasz na udostępnianie plików cookie. Zmieniając ustawienia przeglądarki (zwykle można je znaleźć w „opcjach” lub „ustawieniach” w menu przeglądarki) masz możliwość zaakceptowania wszystkich plików cookie, otrzymywania informacji o ich ustawieniu lub odrzucenia wszystkich plików cookie. Jeśli zdecydujesz się nie akceptować plików cookie na naszej stronie internetowej, funkcjonalność naszych stron może zostać ograniczona i niektóre usługi mogą nie być dostępne. Prosimy o zrozumienie.

9. Korzystamy z Google Analytics. Co to oznacza dla Twoich danych?

Na naszych stronach internetowych korzystamy z Google Analytics, usługi analizy internetowej firmy Google Inc. („Google”) Google Analytics wykorzystuje tzw. „cookies”, pliki tekstowe, które są przechowywane na Twoim komputerze i które umożliwiają analizę korzystania z przez Ciebie (patrz §8). Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z tej strony internetowej są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. W przypadku aktywacji anonimizacji adresu IP na tej stronie internetowej Twój adres IP zostanie jednak wcześniej skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach Traktatu o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i będzie tam przechowywany. Na zlecenie operatora tej strony Google będzie wykorzystywać te informacje w celu oceny korzystania przez Ciebie ze strony w celu sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie oraz w celu świadczenia dalszych usług związanych z korzystaniem ze strony i Internetu w stosunku do operatora strony. Adres IP przekazany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google. Możesz zapobiec przechowywaniu plików cookie, odpowiednio ustawiając oprogramowanie przeglądarki; jednak informujemy, że w takim przypadku możesz nie być w stanie w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej strony. Ponadto możesz uniemożliwić przesyłanie danych generowanych przez plik cookie i odnoszących się do korzystania przez Ciebie ze strony internetowej (w tym adresu IP) do Google, a także przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

Bardziej szczegółowe informacje na temat funkcjonowania Google Analytics oraz warunków korzystania i przepisów o ochronie danych, które mają zastosowanie do tej usługi, można znaleźć pod adresem www.google.com/analytics/terms/uk.html odpowiednio pod http://www.google.co.uk/intl/uk/policies/privacy/. Ponadto chcielibyśmy poinformować, że na naszych stronach internetowych Google Analytics jest używany z rozszerzeniem anonymizeIP, a zatem adresy IP są dalej przetwarzane tylko w formie skróconej w celu wykluczenia odniesienia osobistego.

10. Wykorzystanie tzw. technologii retargetingu

Na naszych stronach korzystamy z technologii tzw. retargetingu. Retargeting dotyczy procedury śledzenia w zakresie marketingu internetowego, za pomocą której odwiedzający stronę mają być oznaczeni, a następnie ponownie zaadresowani na innych stronach internetowych z konkretną reklamą. Wykorzystujemy tę nową technologię, aby jeszcze bardziej uatrakcyjnić naszą ofertę oraz informować i przypominać o aktualnych ofertach, które już raz oglądałeś w naszym sklepie internetowym.
Z technicznego punktu widzenia na Twoim komputerze będzie przechowywany albo dodatkowy plik cookie, w zależności od usługi retargetingu, albo pliki cookie, które i tak są zawsze ustawione w Twojej przeglądarce (por. 8.), które identyfikują Ciebie lub Twój komputer lub przeglądarkię internetową jako użytkownika Internetu z reguły anonimowo za pomocą tzw. identyfikatora plików cookie i rejestrują Twoje zachowanie podczas surfowania, a w szczególności odwiedzane strony internetowe dotyczące naszej firmy. Plik cookie może być następnie odczytywany i oceniany przez dostawców retargetingu, z którymi współpracujemy (patrz poniżej). Prowadzi to do tego, że reklamy Twoich produktów lub rekomendacje porównywalnych produktów dostawców zewnętrznych będą wyświetlane również na innych stronach internetowych, np. jako spersonalizowane banery reklamowe.
W przypadku DoubleClick Remarketing Pixel tak zwany Web Bug spełnia podobną funkcję jak pliki cookie, które jednak nie są zauważalne dla Ciebie jako użytkownika naszych stron.Web Bugi lub też „czyste GIF-y” to małe pliki GIF o rozmiarze ok. 1*1 piksel, które można ukryć w innych grafikach, e-mailach itp. Web Bugs wysyłają Twój adres IP, adres internetowy (URL), czas, w którym Web Bug był widziany, typ Twojej przeglądarki, a także informacje o wcześniej ustawionych plikach cookie do serwera WWW.
Dane zebrane dotyczące zachowania podczas surfowania za pomocą plików cookie lub Web Bugs nie mogą być wykorzystywane do osobistej identyfikacji użytkownika jako osoby odwiedzającej nasze strony internetowe. Dane wykorzystujemy wyłącznie do ulepszania naszej oferty i oceny zachowań użytkowników na naszych stronach internetowych (np. odpowiedzi na kampanie reklamowe); inne wykorzystanie lub przekazanie osobom trzecim nie jest przeprowadzane. Dane te są anonimowe i nie są powiązane z danymi osobowymi na Twoim komputerze ani z bazą danych.
Możesz zapoznać się z postanowieniami dotyczącymi ochrony danych w tej usłudze targetowania, do której podaliśmy powyżej link. Klikając w link otrzymasz informację, w jaki sposób możesz sprzeciwić się korzystaniu z usług targetowania na swoim komputerze. 
W celu zapobiegania działania Web Bugs na naszych stronach można skorzystać z narzędzi takich jak m.in. webwasher, bugnosys lub AdBlock. Bez Twojej wyraźnej zgody nie będziemy wykorzystywać Web Bugs w celu gromadzenia danych osobowych o Tobie bez zauważenia lub przesyłania takich danych zewnętrznym dostawcom i platformom marketingowym.
Na naszych stronach korzystamy z następującej usługi retargetingu lub remarketingu:


Google DoubleClick Remarketing-Pixel i Google AdWords Remarketing lub „podobne grupy docelowe”
Na naszych stronach internetowych korzystamy z DoubleClick Remarketing-Pixel i Google AdWords Remarketing, obu usług Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA („Google”). Korzystając z tych usług możemy wyświetlać komunikaty reklamowe związane z naszym sklepem internetowym, np.: interesujące oferty produktów na stronach internetowych innych dostawców, którzy również korzystają z tych usług Google („Partnerzy”). Odbywa się to za pomocą technologii plików cookie (por. 8.).
Google przechowuje w związku z tym mały plik z sekwencją cyfr (tzw. cookie-ID) w Twojej przeglądarce, aby widzieć Cię jako odwiedzającego nasze strony internetowe i wprowadzić dalsze anonimowe dane dotyczące korzystania z naszych stron internetowych. Plik identyfikacyjny cookie jest przez nas przechowywany i służy jedynie do ostatecznej identyfikacji Twojej przeglądarki, a nie do identyfikacji Twojej osoby. Dane osobowe dotyczące Ciebie nie będą wprowadzane ani przechowywane za pośrednictwem tych usług.
Korzystamy również z wielu urządzeń Google Remarketing. Oznacza to, że gdy m.in. rozpoczniesz zakupy w naszym sklepie internetowym na swoim smartfonie i zakończ je na swoim laptopie, możemy również dotrzeć do Ciebie na inne używane przez Ciebie urządzenie z wcześniej wspomnianymi spersonalizowanymi komunikatami reklamowymi. Jest to jednak wykonywane tylko wtedy, gdy dałeś Google pozwolenie na to, żeby Twoja historia przeglądarki internetowej i aplikacji była powiązana przez Google bez Twojego konta Google, a informacje z Twojego konta Google są wykorzystywane do personalizacji reklam, które widzisz w sieci. W takim przypadku Google wykorzystuje dane tych zarejestrowanych użytkowników wraz z danymi Google Analytics w celu tworzenia i definiowania list grup docelowych dla remarketingu na różnych urządzeniach. Identyfikatory tych użytkowników uwierzytelnione przez Google Analytics są wprowadzane w celu obsługi tej funkcji. Te dane Google są tymczasowo połączone z naszymi danymi Google Analytics w celu utworzenia naszych grup docelowych.
Sprawdź ustawienia prywatności swojego konta Google, aby uniemożliwić Google łączenie historii przeglądarki internetowej i aplikacji z kontem Google.
Więcej informacji na temat usług remarketingowych Google, szczegółów przetwarzania danych za pośrednictwem tych usług oraz odpowiednich przepisów dotyczących ochrony danych Google można znaleźć pod adresem http://www.google.com/policies/technologies/ads/. 
Możesz na stałe wyłączyć korzystanie z plików cookie przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem (https://www.google.com/settings/ads/plugin) lub korzystając z odpowiedniego linku w „usługach retargetingu z prawem do sprzeciwu” i postępując, w stosownych przypadkach, zgodnie z pojawiającymi się dalszymi instrukcjami. Za pomocą ustawień Google możesz sam określić, jakie reklamy widzisz, i dezaktywować reklamy wyświetlane zgodnie z twoimi zainteresowaniami.

Śledzenie konwersji Google AdWords
Na naszej stronie internetowej korzystamy z funkcji śledzenia konwersji Google AdWords, usługi firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). Jeśli klikniesz reklamę AdWords, która jest umieszczona przez Google, tak zwany plik cookie śledzenia konwersji jest przechowywany na Twoim komputerze. Ten plik cookie jest ważny przez 30 dni i nie zawiera żadnych danych osobowych, więc nie możemy zidentyfikować Cię osobiście.
Za pomocą śledzenia konwersji my, a także Google, możemy rozpoznać, które reklamy AdWords kliknąłeś i czy zostałeś przekierowany na nasze strony internetowe za pośrednictwem tych reklam, jeśli odwiedzasz nasze strony internetowe, a ważność plików cookie jeszcze nie wygasła. Otrzymujemy od Google własny plik cookie, który różni się od plików cookie innych klientów tej usługi Google, dzięki czemu możemy przeprowadzić pomiar zasięgu tylko w odniesieniu do naszego pliku cookie, a nie wszystkich stron internetowych klientów usługi Google AdWords. Plik cookie służy do tworzenia własnych statystyk konwersji dotyczących klientów, którzy odwiedzają nasze strony internetowe za pośrednictwem reklam AdWords.
Aby sprzeciwić się uczestnictwu w śledzeniu konwersji Google AdWords, należy dezaktywować przechowywanie Google Tracking-Cookies poprzez odpowiednie ustawienie w przeglądarce. Nie zostaniesz wówczas uwzględniony w naszych statystykach śledzenia konwersji.
Więcej informacji na temat śledzenia konwersji Google AdWords, szczegółów przetwarzania danych za pośrednictwem tej usługi oraz odpowiednich przepisów dotyczących ochrony danych Google można znaleźć na http://www.google.com/policies/technologies/ads/

Prawo do sprzeciwu wobec usług retargetingu
Jeśli nie chcesz otrzymywać powiadomień z odpowiednich reklam generowanych przez usługę retargetingu, możesz sprzeciwić się wykorzystaniu technologii retargetingu na naszych stronach internetowych, usuwając swój wpis z odpowiedniej usługi retargetingu. Odpowiednie linki do stron internetowych usług retargetingu, z których korzystamy, oraz przewidziane tam możliwości dezaktywacji są następujące:

Google DoubleClick Remarketing Pixel i Google AdWords Remarketing lub „podobne grupy docelowe”: www.google.com/settings/ads/anonymous lub http://optout.networkadvertising.org/

11. Prawa osób zainteresowanych, w szczególności prawo do informacji

W każdej chwili masz prawo do bezpłatnej informacji o przechowywanych danych dotyczących Twojej osoby, ich pochodzeniu i odbiorcach, a także celu przetwarzania danych. Ponadto masz, w stosownych przypadkach, prawo do poprawiania, usuwania i blokowania swoich danych osobowych, jeśli istnieją w tym celu ustawowe warunki (§ 35 BDSG [Federalna ustawa o ochronie danych]). W przypadku pytań związanych z tematem ochrony danych możesz zawsze skontaktować się z nami ([email protected], 1-800-650-0538).

12. Zmiany w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności z rzeczywistego powodu i bez uprzedniego powiadomienia. Dlatego prosimy o regularne informowanie się na tej stronie o możliwych zmianach w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności.

Contact_Banner.jpg