Close ×
Sklep 
flag_pl
 / Język 
flag_pl
English
Deutsch
Français
Español
Italiano
Nederlands
Polski
Português
日本 ( Japanese )
Svenska

Unsere deutschsprachigen Shops

Nos boutiques francophones

Nuestras tiendas de habla hispana

Nuestras tiendas de habla italiana

Onze Nederlandstalige winkels

Nasze sklepy mówiące po polsku.

Nasze sklepy polskojęzyczne

私たちの日本語を話す店舗

Våra svensktalande butiker

Choose your Currency

stage_highlight.jpg

Zapoznaj się również z naszą Polityką prywatności

REGULAMIN

Poświęć kilka minut na zapoznanie się z naszymi Ogólnymi warunkami.

Ogólne warunki handlowe / Polityka prywatności

wunderlabel.com - Wunderlabel GmbH

1. Warunki użytkowania

Witamy na stronie internetowej Wunderlabel. wunderlabel.com („Strona”) jest własnością Wunderlabel i działa pod nazwą handlową („Wunderlabel”), zarejestrowaną w Niemczech z biurem w Niemczech. Nasz adres korespondencyjny to: Wunderlabel GmbH, Eichendorffstrasse 12a, DE-97072 Würzburg, Niemcy.

O ile w niniejszym dokumencie nie określono inaczej, niniejsze Warunki („Warunki”) regulują korzystanie ze Strony. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami, ponieważ Twoja wizyta na Stronie, w tym między innymi złożenie zamówienia, oznacza zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszymi Warunkami, nie powinieneś uzyskiwać dostępu do Strony ani korzystać z niej bądź składać zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Stronie i niniejszych Warunkach w dowolnym momencie, według naszego wyłącznego uznania. Gdy wprowadzimy zmiany, opublikujemy je tutaj. Z tego powodu zachęcamy do zapoznania się z niniejszymi Warunkami za każdym razem, gdy korzystasz z naszej Strony, ponieważ odwiedzając ją, zgadzasz się na wszelkie takie zmiany. Wunderlabel zapewnia dostęp do Strony i korzystanie z niej pod warunkiem przestrzegania Warunków.

2. Prywatność

Bardzo poważnie traktujemy prywatność naszych klientów. Kiedy tworzysz konto użytkownika, kupujesz produkt online lub odpowiadasz na jedną z naszych ankiet, podajesz nam podstawowe informacje, w tym imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy i numer telefonu. Dzięki temu możemy efektywniej przetwarzać Twoje transakcje i zapewnić wyższy poziom obsługi klienta. Ponadto w przypadku zamówień niestandardowych może być konieczne podanie nam swojego imienia i nazwiska, marki, logo itp. („Logo Klienta”). Podane logo Klienta będzie wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji powiązanego zamówienia. Nie będziemy udostępniać logo Klienta żadnym stronom trzecim z wyjątkiem dostawcy produkującego towary.

Podejmujemy wszelkie uzasadnione kroki, aby chronić dane osobowe naszych klientów przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i zmianą. Nie będziemy udostępniać żadnych informacji o klientach stronom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane do ukończenia i przetworzenia zamówienia. Gdy składasz zamówienie, nie otrzymujemy od Ciebie żadnych informacji o banku ani karcie kredytowej, ponieważ wszystkie płatności są przetwarzane przez zaufanych, dobrze zabezpieczonych i szeroko stosowanych dostawców płatności.

Używamy narzędzi Google Remarketing Tools, aby reklamować się wśród odwiedzających naszą stronę.

Na podany przez Ciebie adres e-mail wyślemy powiązane informacje, promocje i specjalne rabaty. Możesz jednak zrezygnować z otrzymywania tych wiadomości e-mail w dowolnym momencie, wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected].

Przestrzegamy ścisłego kodeksu prywatności dotyczącego dzieci i nie akceptujemy świadomie danych osobowych od żadnego dziecka. Jeśli naszą uwagę zwróci fakt, że subskrybent jest niepełnoletni, natychmiast usuniemy wszystkie dane osobowe i informacje umożliwiające identyfikację z naszych rejestrów zgodnie z ustawą o ochronie prywatności dzieci w Internecie z 1998 r. Nie ujawnimy tych informacji żadnym innym firmom.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące naszej polityki prywatności, napisz do nas na: [email protected].

3. Komunikacja elektroniczna

Kiedy odwiedzasz wunderlabel.com lub wysyłasz do nas e-maile, komunikujesz się z nami drogą elektroniczną. Wyrażasz zgodę na otrzymywanie od nas wiadomości drogą elektroniczną. Będziemy komunikować się z Tobą za pośrednictwem poczty e-mail lub poprzez zamieszczanie powiadomień na Stronie. Zgadzasz się, że wszystkie umowy, powiadomienia, ujawnienia i inne komunikaty, które przekazujemy Ci drogą elektroniczną, spełniają wszelkie wymogi prawne, aby taka komunikacja miała formę pisemną.

Wunderlabel będzie wysyłać powiązane informacje, promocje i specjalne rabaty na adres e-mail podany przez swoich klientów, chyba że klient wskaże, że nie chce już otrzymywać takich wiadomości e-mail (rezygnacja), wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected].

4. Prawa autorskie

Cała zawartość, którą widzisz na Stronie, w tym między innymi wszystkie nagłówki stron, obrazy, ilustracje, grafiki, klipy audio, klipy wideo i tekst (określane w niniejszym dokumencie jako „Treść”) są wyłączną własnością Wunderlabel i/lub podlegają znakowi handlowemu, znakowi usługowemu, strojowi handlowemu, prawom autorskim i/lub innym prawom własności intelektualnej lub licencjom posiadanym przez Wunderlabels, jednego z jej podmiotów stowarzyszonych lub strony trzecie, które udzieliły licencji lub scedowały swoje prawa, interesy i/lub lub materiałów do sprzedawcy. Cała Treść Strony jest chroniona prawami autorskimi jako praca zbiorowa zgodnie z amerykańskimi i innymi obowiązującymi prawami autorskimi, a Wunderlabel jest właścicielem praw autorskich do wyboru, koordynacji, aranżacji i ulepszania Treści. Zawartość Strony i strona jako całość są przeznaczone wyłącznie do osobistego i niekomercyjnego użytku użytkowników naszej strony. Jako taki użytkownik możesz pobierać, drukować i przechowywać wybrane fragmenty Treści, ale tylko wtedy, gdy (1) używasz takich kopii Treści tylko do własnego użytku osobistego i niekomercyjnego, (2) nie kopiujesz ani nie publikujesz Treści na jakimkolwiek komputerze sieciowym lub nie transmitujesz Treści w żadnych mediach i/lub w jakiejkolwiek formie lub formacie, (3) nie modyfikujesz ani nie zmieniasz Treści w żaden sposób, ani nie usuwasz ani nie zmieniasz żadnych informacji o prawach autorskich lub znakach towarowych, oraz (4) prawidłowo przypisujesz wszelkie prawa własności intelektualnej sprzedawcy Tte. Żadne prawa, tytuły ani udziały w jakichkolwiek pobranych lub skopiowanych materiałach nie są przenoszone na Ciebie w wyniku takiego pobierania lub kopiowania. Wunderlabel zastrzega sobie pełny tytuł i pełne prawa własności intelektualnej do wszelkich Treści pobieranych z tej strony. Z wyjątkiem przypadków wskazanych powyżej, nie wolno kopiować, pobierać, reprodukować, modyfikować, publikować, rozpowszechniać, przesyłać, przenosić ani tworzyć prac pochodnych na podstawie Treści bez uprzedniego uzyskania wyraźnej pisemnej zgody Wunderlabel.

5. Twoje konto członkowskie

Jeśli korzystasz ze Strony i tworzysz konto, jesteś odpowiedzialny za zachowanie poufności swojego konta i hasła oraz za ograniczenie dostępu do swojego komputera, a także zgadzasz się przyjąć odpowiedzialność za wszystkie działania, które mają miejsce w ramach Twojego konta lub hasła. Jeśli masz mniej niż 18 lat, możesz korzystać z naszej strony tylko z udziałem rodzica lub opiekuna. Wunderlabel i jej współpracownicy zastrzegają sobie prawo do odmowy świadczenia usług, zamknięcia kont, usunięcia lub edycji treści lub anulowania zamówień według własnego uznania.

6. Recenzje, komentarze, e-maile i inne treści

Odwiedzający Stronę mogą zamieszczać recenzje, komentarze i inne treści oraz przesyłać sugestie, pomysły, komentarze, pytania lub inne informacje, o ile treść nie jest nielegalna, nieprzyzwoita, zawierająca groźby, zniesławiająca, naruszająca prywatność, naruszająca prawa intelektualne praw własności lub w inny sposób wyrządzające szkodę stronom trzecim lub budząca zastrzeżenia i nie zawiera wirusów oprogramowania, kampanii politycznych, nagabywania komercyjnego, łańcuszków, masowych wysyłek ani żadnej innej formy „spamu”. Nie możesz używać fałszywego adresu e-mail, podszywać się pod jakąkolwiek osobę lub podmiot ani w inny sposób wprowadzać w błąd co do pochodzenia karty lub innych treści. Wunderlabel zastrzega sobie prawo (ale nie obowiązek) do usuwania lub edytowania takich treści, ale nie przegląda regularnie publikowanych treści. Jeśli publikujesz treści lub przesyłasz materiały i o ile nie wskażemy inaczej, udzielasz Wunderlabel i jej współpracownikom niewyłącznego, bezpłatnego, wieczystego, nieodwołalnego prawa do używania, powielania, modyfikowania, adaptowania, publikowania, tłumaczenia, tworzenia prac pochodnych rozpowszechniania i wyświetlania takich treści na całym świecie w dowolnych mediach. Udzielasz firmie Wunderlabel i jej współpracownikom prawa do używania nazwy, którą przesyłasz w związku z takimi treściami, jeśli zechcą jej użyć. Oświadczasz i gwarantujesz, że posiadasz lub w inny sposób kontrolujesz wszystkie prawa do publikowanych treści; oraz, że treść ta jest dokładna; że korzystanie z treści, które dostarczasz, nie narusza tych zasad i nie spowoduje obrażeń żadnej osoby ani podmiotu; oraz że zwolnisz firmę Wunderlabel lub jej współpracowników z odpowiedzialności za wszelkie roszczenia wynikające z dostarczanych przez Ciebie treści. Wunderlabel ma prawo, ale nie obowiązek, do monitorowania i edytowania lub usuwania wszelkich działań lub treści. Wunderlabel nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez Ciebie lub osoby trzecie.

7. Zwolnienie z odpowiedzialności

Zgadzasz się bronić, zabezpieczać i chronić firmę Wunderlabel przed wszelkimi roszczeniami, odszkodowaniami, kosztami i wydatkami, w tym honorariami adwokackimi, wynikającymi lub związanymi z korzystaniem ze Strony. Zgadzasz się zwolnić Wunderlabel z wszelkich roszczeń osób trzecich, w tym roszczeń dotyczących praw własności intelektualnej związanych z nazwą, logo, marką, projektem lub jakąkolwiek inną formą własności intelektualnej, którą możesz nam przekazać.

8. Zastrzeżenie

Strona i cała zawartość Strony są udostępniane „takie, jakie są” bez jakichkolwiek gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym między innymi gwarancji tytułu lub dorozumianych gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu. Korzystając ze Strony, potwierdzasz, że korzystasz z niej na własne ryzyko, że przyjmujesz pełną odpowiedzialność za wszelkie koszty związane z wszelkimi niezbędnymi serwisami lub naprawami sprzętu, którego używasz w związku z korzystaniem ze Strony, a firma Wunderlabel nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody związane z korzystaniem z tej strony.

9. Polityka zwrotów

Klient ma prawo do anulowania zamówienia pod warunkiem, że sprzedawca nie zrealizował zamówienia w tkalni.
Prawo do zwrotu generalnie nie ma zastosowania w przypadku zamówień na produkty wykonane na zamówienie, ponieważ są one indywidualnie szyte na miarę. Jeśli sprzedający i kupujący zgodzą się, że sprzedaż zostanie anulowana, a towar odebrany przez sprzedającego, kupujący zwróci towar i będzie odpowiedzialny za poniesienie kosztów transportu powrotnego.

Zwracany Towar powinien zostać wysłany na adres:

Wunderlabel GmbH
Eichendorffstrasse 12a
DE-97072 Würzburg
Niemcy

Jeśli klient anuluje zamówienie po dostawie, a zwracany towar jest uszkodzony lub używany, kupujący musi zrekompensować to sprzedającemu. W celu uniknięcia wątpliwości anulowanie nie jest możliwe, jeśli produkt jest uważany za wykonany na zamówienie lub wykonany zgodnie ze szczegółowymi instrukcjami kupującego.

10. Warunki regulujące zakup i dostawę produktu

Ogólne
Na potrzeby tej sekcji, „Ty” odnosi się do klienta, który kupuje produkty od Wunderlabel. Kupując od nas produkt, zgadzasz się zapłacić ustaloną kwotę za ten produkt. Cena zakupu, w tym ewentualne opłaty za dostawę i podatki, jest w pełni zapłacona w momencie składania zamówienia. Wunderlabel zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia i zwrotu ewentualnych płatności, jeśli zamówiony towar nie jest dostępny. W takim przypadku zostaniesz niezwłocznie poinformowany o niedostępności towaru.

Jeśli klient poprosi o wykonanie próbek przed produkcją, zostanie naliczona bezzwrotna opłata za usługę w wysokości 25 USD. Jeśli klient poprosi o dowód cyfrowy, zostanie naliczona bezzwrotna opłata w wysokości 25 USD.

Zmiany adresu:
W przypadku konieczności zmiany danych zamówienia lub adresu po złożeniu zamówienia, Wunderlabel dołoży należytych starań w celu dostosowania zamówienia lub adresu, jednak jeśli koszty zostały już poniesione, klient będzie musiał albo zaakceptować oryginalne zamówienie w pierwotnej cenie, albo zapłać za dodatkowe opłaty za przerobienie towaru lub za dodatkowe koszty wysyłki.

Czas dostawy:
Dołożymy wszelkich starań, aby zamówiony przez Ciebie produkt został wyprodukowany i dostarczony w ciągu 2-3 tygodni; jednak czas dostawy nie jest gwarantowany. Wunderlabel nie ponosi odpowiedzialności i nie zapłaci za roszczenia z tytułu jakichkolwiek bezpośrednich lub wynikowych strat spowodowanych dostarczeniem produktu po 3 tygodniach.

Problemy z jakością:
Będziesz musiał powiadomić Wunderlabel o każdym problemie w ciągu 7 dni od dostawy i, jeśli to możliwe, przesłać nam zdjęcie etykiet, aby wyjaśnić problem. Wunderlabel będzie współpracować z Tobą, aby spełnić Twoje oczekiwania dotyczące jakości etykiet. Jeśli nie będziemy w stanie spełnić tych oczekiwań jakościowych, zwrócimy Ci pieniądze. Zobacz następną sekcję, aby zapoznać się z naszą polityką zwrotów.

Gwarancja zwrotu pieniędzy:
Wunderlabel oferuje pełny zwrot pieniędzy na żądanie klienta, a warunki zwrotu są następujące:
- Klient zgłasza problem i/lub żądanie zwrotu pieniędzy w ciągu 7 dni od dostarczenia produktu
- Klient zwraca produkty do Wunderlabel, koszty wysyłki pokrywa klient
- Pełna kwota zostanie zwrócona w ciągu 7 dni od otrzymania przez Wunderlabel produktów z powrotem od klienta
- Gwarancja zwrotu pieniędzy nie obowiązuje w przypadku, gdy klient zaakceptował dowód produktu końcowego

11. Obowiązujące prawo i sąd

Odwiedzając Stronę, zgadzasz się, że prawo Unii Europejskiej, bez względu na zasady kolizji praw, będzie regulować Warunki i wszelkie spory, które mogą powstać między Tobą a Wunderlabel GmbH lub jej współpracownikami. Wszelkie spory związane w jakikolwiek sposób z wizytą na Stronie lub produktami zakupionymi za pośrednictwem Strony będą kierowane do sądu kraju związkowego Niemcy, w gminie Würzburg.

12. Promocje i oferty specjalne

Oferty nie mogą być łączone z żadną inną sprzedażą, promocją, rabatem, kodem, kuponem i/lub ofertą. Promocje nie mają wartości pieniężnej. Oferta nie może być sprzedawana ani wymieniana w inny sposób. Nie dotyczy, gdy jest to zabronione, opodatkowane lub w inny sposób ograniczone. Zwroty dowolnej części zakupu będą wymagały przepadku oferty lub kwoty równej ofercie. Wunderlabel ma prawo w dowolnym momencie zakończyć lub zmienić każdą promocję.

Contact_Banner.jpg