Sluit ×
Winkel 
flag_nl
 / Taal 
flag_nl
English
Deutsch
Français
Español
Italiano
Nederlands
Polski
Português
日本 ( Japanese )
Svenska

Unsere deutschsprachigen Shops

Nos boutiques francophones

Nuestras tiendas de habla hispana

Nuestras tiendas de habla italiana

Onze Nederlandstalige winkels

Nasze sklepy mówiące po polsku.

Nasze sklepy polskojęzyczne

私たちの日本語を話す店舗

Våra svensktalande butiker

Kies uw valuta

stage_highlight.jpg

Lees ook onze algemene voorwaarden

Privacybeleid

Wij stellen de privacy van gegevens voorop. Wunderlabel zal nooit jouw gegevens delen of verkopen.

Verklaring inzake gegevensbescherming

De waarborg van uw privésfeer is voor ons zeer belangrijk. Wij gaan daarom bij alle procedures van de gegevensverwerking (bijv. verzameling, verwerking en doorgave) volgens de wettelijke regelingen van het Europese en Duitse gegevensbeschermingsrecht te werk.

Met onderstaande verklaring krijgt u een overzicht van welke van uw gegevens op onze website opgevraagd worden, op welke wijze deze gegevens gebruikt en doorgegeven worden, op welke manier u informatie over de door ons gegeven informatie kunt ontvangen en welke veiligheidsmaatregelen wij nemen ter beveiliging van uw gegevens.

1. Wie is de contactpersoon (verantwoordelijke) voor uw kwesties inzake gegevensbescherming?

Verantwoordelijke in de zin van de juridische voorschriften inzake gegevensbescherming voor alle gegevensverwerkingsprocessen die via onze website plaatsvinden is:

Wunderlabel GmbH, Eichendorfstraße 12A, +49 (0) 931 – 306 99 660, [email protected]

Een toezichthouder voor de gegevensbescherming hebben wij niet benoemd, aangezien de wettelijke voorwaarden voor een benoeming bij ons niet aanwezig zijn.

Wij verzoeken u om aanvragen over het thema gegevensbescherming alsmede de tegeldemaking van rechten van betroffen personen (vgl. hieronder) aan het eerder genoemde adres te richten.

2. Welke gegevens hebben wij van u nodig voor het gebruik van onze website? Welke gegevens worden bij het gebruik verzameld en opgeslagen?

Persoonsgerelateerde gegevens is alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“betroffen persoon”), zoals bijv. uw adres, uw telefoonnummer, uw geboortedatum, uw bankgegevens alsmede uw IP-adres.

Wij verzamelen en gebruiken persoonsgerelateerde gegevens in principe uitsluitend, indien dit voor het ter beschikking stellen van een functionerende website alsmede van onze inhoud en diensten noodzakelijk is. De verzameling en het gebruik van persoonsgerelateerde gegevens van onze gebruikers vindt gewoonlijk uitsluitend plaats na toestemming van de gebruiker. Een uitzondering geldt in dergelijke gevallen, waarin het vooraf verkrijgen van een toestemming om daadwerkelijke redenen niet mogelijk is en de verwerking van de gegevens door wettelijke voorschriften toegestaan is. 

Registratie

Op onze website bieden wij gebruikers de mogelijkheid zich met vermelding van persoonsgerelateerde gegevens te registreren. De gegevens worden daarbij in een invoerscherm ingevoerd en aan ons doorgegeven en opgeslagen. Een doorgave van de gegevens aan derden vindt niet plaats. De volgende gegevens worden in het kader van het registratieproces verwerkt:

- Naam

- Adres

- E-mail

- Telefoonnummer

Juridische basis voor de verwerking van de gegevens is in geval van aanwezigheid van een toestemming van de gebruiker art. 6 al. 1 lit. a DS-GVO.

Als de registratie dient om aan een contract te voldoen waarvan de contractpartij de gebruiker is of voor de uitvoering van maatregelen voorafgaande aan het contract, dan is aanvullende juridische basis voor de verwerking van de gegevens art. 6 al. 1 lit. b DS-GVO.

Registratie van de gebruiker is noodzakelijk om te voldoen aan een contract met de gebruiker of voor de uitvoering van maatregelen voorafgaande aan het contract.

De gegevens worden gewist, zodra ze voor het bereiken van het doeleinde van hun verzameling niet meer noodzakelijk zijn.

Dit is voor de maatregelen tijdens de registratieprocedure voor het voldoen aan een contract of voor de uitvoering van maatregelen voorafgaande aan het contract het geval, wanneer de gegevens voor de uitvoering van het contract niet meer noodzakelijk zijn. Ook na afsluiting van het contract kan de noodzaak bestaan om persoonsgerelateerde gegevens van de contractpartner op te slaan, om contractuele of wettelijke verplichtingen na te komen.

Als gebruiker hebt u op ieder willekeurig moment de mogelijkheid om de registratie op te heffen. De over u opgeslagen gegevens kunt u op ieder willekeurig moment laten wijzigen. Neem hiervoor contact met ons op voor de in de footer van onze website aangeboden contactmogelijkheden.

Als de gegevens voor het voldoen aan een contract of voor de uitvoering van maatregelen voorafgaande aan het contract noodzakelijk zijn, is een voortijdige verwijdering van de gegevens alleen mogelijk, indien er geen contractuele of wettelijke verplichtingen in strijd zijn met een verwijdering. 

Contactformulier

Op onze website staat een contactformulier voor u klaar, waarmee u comfortabel elektronisch met ons contact op kunt nemen en uw verzoek aan ons kunt richten. Wij verzamelen via het contactformulier enkel uw naam, uw telefoonnummer en uw e-mailadres. Op het moment van de verzending van het bericht worden bovendien de volgende gegevens opgeslagen:

        - tijdstip en datum waarop het contactformulier verzonden is

Als alternatief is het mogelijk om contact op te nemen via het ter beschikking gestelde e-mailadres. In dit geval worden de met de e-mail doorgegeven persoonsgerelateerde gegevens van de gebruiker opgeslagen. 

Wij gebruiken uw gegevens enkel voor de bewerking van uw verzoek en kunnen voor dit doeleinde onder de aangegeven contactgegevens met u contact opnemen. Een gebruik van deze gegevens voor reclamedoeleinden of een doorgave aan derden vindt niet plaats.

Juridische basis voor de verwerking van de gegevens, die via het contactformulier of in het kader van de toezending van een e-mail doorgegeven worden, is art. 6 al. 1 lit. f DS-GVO. Als de contactopname gericht is op het afsluiten van een contract, dan is aanvullende juridische basis voor de verwerking art. 6 al. 1 lit. b DS-GVO.

De verwerking van de persoonsgerelateerde gegevens uit het invoerscherm hebben wij alleen nodig voor de bewerking van de contactopname. In het geval van een contactopname via e-mail is dit ook in het belang van het noodzakelijke rechtmatige belang in de verwerking van de gegevens.

De overige tijdens de verzendprocedure verwerkte persoonsgerelateerde gegevens dienen ertoe om een verkeerd gebruik van het contactformulier te voorkomen en de veiligheid van onze informatietechnische systemen te garanderen.

De gegevens worden gewist, zodra ze voor het bereiken van het doeleinde van hun verzameling niet meer noodzakelijk zijn. Voor de persoonsgerelateerde gegevens uit het invoerscherm van het contactformulier en de gegevens die via e-mail verzonden worden is dit het geval, wanneer het betreffende contact met de gebruiker beëindigd is. Beëindigd is het contact op het moment dat uit de omstandigheden geconcludeerd kan worden dat de betroffen kwestie definitief opgehelderd is. 

De tijdens de verzendprocedure aanvullend verzamelde persoonsgerelateerde gegevens worden uiterlijk na een termijn van zeven dagen gewist.

De gebruiker heeft op ieder willekeurig moment de mogelijkheid om zijn toestemming voor de verwerking van de persoonsgerelateerde gegevens te herroepen. Als de gebruiker via e-mail contact met ons opneemt, kan hij op ieder willekeurig moment bezwaar maken tegen de de opslag van zijn persoonsgerelateerde gegevens. In een dergelijk geval kan het contact niet voortgezet worden.

Alle persoonsgerelateerde gegevens die in het kader van de contactopname opgeslagen zijn, worden in dit geval gewist.

Verzamelen van gegevens – Gepersonaliseerde producten

Als onderdeel van het personaliseren van producten heb je de mogelijkheid om je eigen ontwerp/logo te uploaden of een tekst van jezelf op te nemen in onze configurator.

Het eindresultaat kan worden gefotografeerd voor advertentiedoeleinden en kan worden doorgestuurd naar geïnteresseerde derden als een gratis voorbeeld van een product.

Als je wil dat deze gepersonaliseerde gegevens worden verwijderd, stuur dan een expres bericht naar [email protected].

3. Hoe worden mijn gegevens gebruikt en evt. aan derden doorgegeven en voor welk doeleinde vindt dit plaats?

De door u ter beschikking gestelde persoonsgerelateerde gegevens gebruiken wij voor de beantwoording van uw aanvragen, voor de afhandeling van uw bestelling in onze online shop alsmede ten behoeve van de technische administratie van onze website. 

Het doorgeven, een verkoop of een andere overdracht van uw persoonlijke gegevens aan derden vindt enkel plaats wanneer de doorgave de contractafwikkeling of de afrekening als doel heeft, bv. als het noodzakelijk is voor de inning van de vergoeding (bijv. verzendbedrijf of betalingsdienstverlener) of u daar uitdrukkelijk mee ingestemd heeft.Daarnaast hebben wij het recht om persoonsgerelateerde gegevens voor incassodoeleinden door te geven en behouden wij ons een gegevensuitwisseling met beschermorganisaties van het bedrijfsleven (bijv. Schufa) voor; dit natuurlijk alleen, indien de wettelijke voorwaarden hiervoor aanwezig zijn.

Juridische basis voor het doorgeven van de gegevens aan derden ten behoeve van de contractafwikkeling of voor afrekeningsdoeleinden is art. 6 al. 1 lit. b DS-GVO.

Betalingsafwikkeling via Paypal

Voor de betalingsafwikkeling in onze online shop maken wij gebruik van het betalingssysteem van de externe betalingsdienstverlener PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna “PayPal”). Indien u bijv. met creditcard of PayPal wilt betalen, wordt via een technische interface automatisch een verbinding met het online betaalsysteem van PayPal tot stand gebracht. De door u aangegeven betalingsgegevens worden via een gecodeerde verbinding uitsluitend aan PayPal doorgegeven ten behoeve van de betalingsafwikkeling en daar opgeslagen en verwerkt. De verwerking van de gegevens vindt eveneens uitsluitend plaats voor het bovengenoemde doeleinde van de betalingsafwikkeling van uw bestelling, waarbij de betalingsgegevens van PayPal evt. aan het door u aangegeven kredietinstituut doorgegeven moeten worden om de betaalprocedure op gang te brengen en te autoriseren.

Betaling door directe overschrijving

In samenwerking met SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Duitsland, bieden wij u de Sofort overschrijvings-optie “SOFORT” aan. Daarbij worden uw bij de bestelling aangegeven persoonsgerelateerde gegevens ten behoeve van de betalingsafwikkeling via een technische interface aan SOFORT GmbH doorgegeven. Na het verzenden van de opdrachtofferte wordt u automatisch naar het betalingsformulier van SOFORT GmbH doorgestuurd. De verdere afwikkeling van de transactie met uw bank vindt dan via SOFORT GmbH plaats. Hierbij fungeert SOFORT GmbH als technische dienstverlener, die de gegevens die u in het beveiligde betalingsformulier invoert, gecodeerd aan uw bank doorgeeft. Verdergaande aanwijzingen betreffende het gegevensbeschermingsrecht voor de Sofort-overschrijving van SOFORT GmbH vindt u hier. 

Doorgave in wettelijk bepaalde gevallen

Wij wijzen u erop dat wij op bevel van de bevoegde instantie in individuele gevallen het recht hebben om informatie over gegevens mee te delen, voor zover dit teneinde strafvervolging of ter afwending van gevaar door de politie-autoriteiten van de deelstaten, ter nakoming van de wettelijke opdrachten van de veiligheidsautoriteiten van de Bondsrepubliek en de deelstaten, van de inlichtingendienst van de Bondsrepubliek of van de militaire beveiligingsdienst of ter naleving van het recht op geestelijk eigendom noodzakelijk is.

4. Integratie en gebruik van verwijzingen naar sociale media (Facebook, Twitter e.d.)

Op onze website bevinden zich links naar de social media-platformen Facebook, Instagram, Pinterest en Twitter. Deze links worden gebruikt met behulp van een bijbehorend symbool op onze website, dat met het overeenkomstige logo van het betreffende social media-platform gemarkeerd is en waarachter een overeenkomstige link naar onze betreffende social media-pagina schuilgaat. Social plugins (zoals de Facebook “Like”-knop) zijn hierbij niet opgenomen.

Door onze verwijzingen naar de social media-diensten worden geen gegevens van u aan deze diensten doorgegeven. Het gaat om normale hyperlinks waarover gewoonlijk geen gegevensoverdracht plaatsvindt. Als u op de verwijzing klikt, wordt u direct naar onze social media-pagina bij de betreffende social media-dienst doorgestuurd. Een gegevensoverdracht vindt daarbij uitsluitend plaats, indien u op uw gebruikersaccount van de betreffende social media-dienst bent ingelogd. U kunt dan inhoud van onze website direct aan de social media-dienst koppelen of delen c.q. in het geval van YouTube de video’s van ons YouTube-kanaal bekijken. De desbetreffende social media-dienst komt daardoor onder bepaalde omstandigheden te weten welke inhoud u op onze website bekeken hebt.

Verantwoordelijk voor de door ons gelinkte social media-diensten zijn uitsluitend:
 

- voor Facebook en zijn internetsite Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, V.S.;

voor Instagram en zijn internetsite Instagram, LLC, 1601 Willow Rd. Menlo Park, CA 94025, V.S.; 

voor Pinterest en zijn internetsite Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, V.S.;

voor Twitter en zijn internetsite Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, V.S.;

Nadere informatie over het doeleinde en de omvang van de gegevensverzameling en over de verdere verwerking en het gebruik van uw gegevens door de desbetreffende social media-dienst kunt u vinden in de bepalingen inzake gegevensbescherming van de desbetreffende dienst. Deze kunnen op het internet opgeroepen worden:

- Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/ 

- Instagram: https://www.instagram.com/about/legal/privacy/

- Pinterest: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy

- Twitter: https://twitter.com/privacy

Onder de genoemde links vindt u onder andere ook informatie over instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privésfeer en over uw verdergaande rechten met betrekking tot de verzameling, verwerking en het gebruik van uw gegevens door de desbetreffende social media-dienst.

5. Welke veiligheidsmaatregelen hebben wij ter beveiliging van uw gegevens getroffen?

Wij hebben een groot aantal veiligheidsmaatregelen getroffen om persoonsgerelateerde informatie op passende wijze en adequaat te beschermen.

Onze databases worden door fysieke en technische maatregelen alsook door procedurele maatregelen beveiligd, die de toegang tot de informatie aan speciaal geautoriseerde personen beperken in overeenstemming met deze verklaring inzake gegevensbescherming. Ons informatiesysteem bevindt zich achter een software-firewall, om de toegang van andere netwerken tegen te gaan, die met het internet in verbinding staan. Alleen werknemers die de informatie nodig hebben om een speciale opdracht uit te voeren, krijgen toegang tot de persoonlijke informatie. Onze medewerkers zijn met betrekking tot de veiligheid en methodes ter bescherming van gegevens geschoold.

Bij het verzamelen en doorgeven van gegevens via onze website maken wij gebruik van de gestandaardiseerde SSL-coderingstechniek. Persoonsgerelateerde gegevens worden in het kader van het bestelproces via een SSL-codering doorgegeven, te herkennen aan het slotsymbool in de browser en in de adresbalk aan de toevoeging “https://”.

Uw wachtwoord voor de toegang tot onze website mag u nooit aan derden doorgeven en u moet dit wachtwoord regelmatig wijzigen. Bovendien moet u voor de toegang tot onze website niet hetzelfde wachtwoord kiezen dat u ook op andere websites voor een door wachtwoord beveiligde toegang gebruikt (e-mailaccount, online banking, etc). Wanneer u onze site verlaten hebt, moet u de logout indrukken en uw browser sluiten om te vermijden dat niet-geautoriseerde gebruikers toegang krijgen tot uw gebruikersaccount.

Bij een communicatie via e-mail kan de volledige gegevensbeveiliging door ons niet gewaarborgd worden.

6. Bij het gebruik van onze website worden cookies en tracking bugs op uw computer opgeslagen. Wat betekent dat?

Wij gebruiken op onze website zogenaamde cookies. Cookies zijn geringe gegevenshoeveelheden in de vorm van tekstinformatie, die de webserver aan uw browser verstuurt. Deze worden enkel op uw vaste schijf opgeslagen. Cookies kunnen steeds uitsluitend door de server, die u van tevoren ook hebt opgeslagen, gelezen worden en ontvangen informatie over wat u wanneer op een website bekeken hebt. Cookies zelf identificeren alleen het IP-adres van uw computer en slaan geen persoonlijke informatie op, zoals bijvoorbeeld uw naam. De in de cookies opgeslagen gegevens worden niet aan uw persoonlijke gegevens (naam, adres enz.) gekoppeld.

Wij gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijker vorm te geven. Voor enkele elementen uit onze website is het noodzakelijk dat de oproepende browser ook na een paginawissel geïdentificeerd kan worden. 

In de cookies worden daarbij de volgende gegevens opgeslagen en doorgegeven:

1. Taalinstellingen

2. Artikel in een winkelmandje

3. Login-informatie

De op deze wijze verzamelde gegevens van de gebruikers worden door technische voorzorgsmaatregelen gepseudonimiseerd. Daarom is een toewijzing van de gegevens aan de oproepende gebruiker niet meer mogelijk. De gegevens worden niet samen met andere persoonsgerelateerde gegevens van de gebruikers opgeslagen.

U kunt zelf beslissen of u cookies toestaat. Enerzijds hebt u door het wijzigen van uw browserinstellingen (meestal onder “Optie” of “Instellingen” in de menu’s van de browser te vinden) de keuze om alle cookies te accepteren, bij het plaatsen van een cookie geïnformeerd te worden of alle cookies af te wijzen. Anderzijds kunt u via de banner, die bij het eerste keer oproepen van onze website wordt weergegeven en naar deze verklaring inzake gegevensbescherming verwijst, vrij beslissen of u ons voor het plaatsen van cookies uw toestemming wilt verlenen of deze wilt afwijzen. 

Met de toestemming via de banner gaat u ermee akkoord dat wij cookies op uw eindapparaat plaatsen en voor de in deze verklaring inzake gegevensbescherming genoemde doeleinden mogen verwerken. 

De toestemming kunt u op ieder willekeurig moment bij de onder 1. genoemde contactgegevens herroepen. De rechtmatigheid van de op basis van de toestemming tot de herroeping uitgevoerde gegevensverwerking blijft hierdoor onaangetast.

De juridische basis voor de verwerking van persoonsgerelateerde gegevens met gebruikmaking van technisch noodzakelijke cookies, alsmede voor cookies voor analysedoeleinden is art. 6 al. 1 lit. f DS-GVO.

Het doel van het gebruik van technisch noodzakelijke cookies is het gebruik van websites voor de gebruikers te vereenvoudigen. Enkele functies van onze website kunnen zonder het gebruik van cookies niet aangeboden worden. Voor deze is het noodzakelijk dat de browser ook na een paginawissel weer herkend wordt.

De door technisch noodzakelijke cookies verzamelde gebruikersgegevens worden niet voor het aanmaken van gebruikersprofielen gebruikt.

Het gebruik van de analyse-cookies vindt plaats met als doel de kwaliteit van onze website en de inhoud ervan te verbeteren. Door de analyse-cookies komen wij te weten hoe de website gebruikt wordt en kunnen wij zo ons aanbod continu optimaliseren.

Tot deze doeleinden behoort ook ons rechtmatige belang in de verwerking van de persoonsgerelateerde gegevens volgens art. 6 al.1 lit. f) DS-GVO. 

Cookies worden op de computer van de gebruiker opgeslagen en door deze aan onze site doorgegeven. Daarom hebt u als gebruiker ook de volledige controle over het gebruik van cookies. Door een wijziging van de instellingen in uw internetbrowser kunt u de overdracht van cookies deactiveren of beperken. Reeds opgeslagen cookies kunnen op ieder willekeurig moment gewist worden. Dit kan ook geautomatiseerd plaatsvinden. Als cookies voor onze website gedeactiveerd worden, kunnen mogelijkerwijs niet meer alle functies van de website in hun volle omvang gebruikt worden.

Enkele van onze diensten gebruiken daarnaast zgn. tracking bugs of ook tracking pixels. Daarbij gaat het om meestal slechts 1x1 pixel grote code-snippets, die in staat zijn om uw browsertype via de browser-ID – de individuele vingerafdruk van uw browser – te identificeren en te herkennen. Daarmee kan de serviceaanbieder zien wanneer en hoeveel gebruikers de pixel opgeroepen hebben c.q. of en wanneer een e-mail geopend of een website bezocht is.

U kunt de gegevensregistratie door deze tracking bugs voorkomen door bijv. uw e-mails offline te openen of in uw e-mailprogramma het laden van externe grafieken tegen te gaan. 

7. Reclamebenadering via e-mail (bijv. e-mail-Newsletter)

Voor de verzending van e-mailberichten aan onze klanten maken wij gebruik van de Newsletter-dienstverlener MailChimp van de V.S.-aanbieder Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, V.S. De hierna genoemde gegevens worden door MailChimp in onze opdracht verwerkt en voor dit doeleinde op de servers van MaiChimp in de V.S. opgeslagen. MailChimp gebruikt uw gegevens voor de verzending en de beoordeling van de Newsletter. De bepalingen inzake gegevensbescherming van de dienstverlener kunnen worden opgeroepen onder https://www.intuit.com/privacy/statement/.

Daarbij worden bij de aanmelding voor de Newsletter de gegevens uit het invoerscherm doorgegeven.

- Voor- en achternaam

- E-mailadres

Voor de verwerking van de gegevens wordt in het kader van de aanmeldingsprocedure uw toestemming voor de verwerking van de gegevens door MailChimp verkregen en naar deze verklaring inzake gegevensbescherming verwezen.

Als u op onze website goederen of diensten verwerft en hierbij uw e-mailadres opslaat, kan dit daarna door ons voor de verzending van een Newsletter gebruikt worden. In een dergelijk geval wordt met behulp van de Newsletter uitsluitend directe reclame voor eigen soortgelijke goederen of diensten verzonden.

Juridische basis voor de verwerking van de gegevens door onze Newsletter-dienstverlener na aanmelding voor de Newsletter is bij aanwezigheid van een toestemming van de gebruiker art. 6 al. 1 lit. a DS-GVO.

Juridische basis voor de verzending van de Newsletter als gevolg van de verkoop van goederen of diensten is § 7 al. 3 UWG.

Het inwinnen van het e-mailadres van de gebruiker dient voor het doen toekomen van de Newsletter. 

De gegevens worden gewist, zodra ze voor het bereiken van het doeleinde van hun verzameling niet meer noodzakelijk zijn. Het e-mailadres van de gebruiker wordt derhalve zo lang opgeslagen als het abonnement van de Newsletter actief is. 

Het abonnement van de Newsletter kan door de betroffen gebruiker op ieder willekeurig moment opgezegd worden. Voor dit doeleinde bevindt zich in iedere Newsletter een betreffende link. 

Hierdoor wordt eveneens het herroepen van de toestemming voor het opslaan van de tijdens de aanmeldingsprocedure verzamelde persoonsgerelateerde gegevens mogelijk gemaakt.

8. Gebruik van diensten voor marketing- en analysedoeleinden

a) Wij gebruiken Google Analytics[1]. Wat betekent dat voor uw gegevens?

Google Analytics

Op onze website gebruiken wij Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, V.S. (“Google”).Google Analytics gebruikt zgn. “cookies”, tekstbestanden die op uw computer opgeslagen worden en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken (vgl. 7). De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt normaal gesproken aan een server van Google in de V.S. overgedragen en daar opgeslagen. In het geval van activering van de IP-anonimisering op deze website, wordt uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Europese Economische Ruimte van tevoren afgekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de V.S. overgedragen en daar afgekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om reports over de website-activiteiten samen te stellen en om verdere met het websitegebruik en het internetgebruik verbonden diensten tegenover de website-exploitant te verlenen. Het in het kader van Google Analytics door uw browser afgegeven IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. U kunt de opslag van de cookies door een bijbehorende instelling van uw browser-software voorkomen; wij wijzen u er echter wel op, dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt bovendien de registratie van de door de cookie gegenereerde en op uw gebruik van de website betrokken gegevens (incl. uw IP-adres) bij Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, door de onder de volgende link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=debeschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren.

De registratie door Google Analytics kunt u als alternatief voor de installatie van de browser-plugin, vooral in internetbrowsers van mobiele eindapparaten, voorkomen door op de volgende link te klikken:

Google Analytics deactiveren

Daardoor wordt een zgn. opt-out-cookie op uw apparaat opgeslagen, die de toekomstige registratie van uw gegevens door Google Analytics bij het bezoek aan deze website voorkomt.

Houd er hierbij rekening mee dat, als u cookies in uw browserinstelling wist, dit tot gevolg kan hebben dat ook de opt-out-cookie van Google Analytics gewist wordt en evt. door u opnieuw geactiveerd moet worden.

Nadere informatie over de werkwijze van Google Analytics en over de voor deze dienst ter zake geldende gebruiksvoorwaarden en bepalingen inzake gegevensbescherming vindt u op http://www.google.com/analytics/terms/de.htmlc.q. op http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Wij willen u er bovendien op wijzen dat op onze website Google Analytics met de extensie anonymizeIP gebruikt wordt en daarom IP-adressen alleen afgekort verder verwerkt worden, om een verwijzing naar een persoon uit te sluiten.

b) Op onze website gebruiken wij zgn. retargeting- c.q. remarketing-technologieën. Wat betekent dat?[2]

Op onze website gebruiken wij technologieën voor het zogenaamde retargeting c.q. remarketing. Hierbij gaat het om een traceringsprocedure op het gebied van het online marketing, waarbij bezoekers van een website gemarkeerd en vervolgens op andere websites met gerichte reclame weer aangesproken moeten worden. Wij gebruiker deze nieuwe technologie om ons aanbod nog aantrekkelijker vorm te geven en u over actuele offertes, die u al een keer bij ons in de online shop bekeken hebt, te informeren en weer bij u terug te halen. 

Technisch gezien wordt op uw computer afhankelijk van de retargeting-dienst een aanvullende cookie opgeslagen of toch al in uw browser geplaatste cookies (vgl. 7.) gebruikt, die u c.q. uw computer of uw browser als internetgebruiker over de zgn. cookie-ID normaal gesproken anoniem identificeren en uw surfgedrag registreren, met name welke webpagina’s u bij ons opgeroepen hebt. De cookie kan dan door de targeting-aanbieders, waarmee wij samenwerken (zie hieronder) gelezen en geanalyseerd worden. Dit leidt ertoe dat u ook op andere websites reclame van onze producten of aanbevelingen voor vergelijkbare producten van derde aanbieders bijv. als gepersonaliseerde reclamebanners te zien krijgt. 

Bij de diensten DoubleClick Remarketing-Pixel en Facebook-Remarketing vervullen zgn. web bugs een soortgelijke functie als cookies, die echter door u als gebruiker van onze website niet opgemerkt kunnen worden. Web bugs of ook “clear GIF’s” zijn kleine ca. 1*1 pixel grote GIF-bestanden, die in andere grafieken, e-mails e.d. verborgen kunnen worden. Web bugs sturen uw IP-adres, het internetadres (URL), het tijdstip waarop de web bug bekeken is, uw browsertype alsmede eerder geplaatste cookie-informatie aan een webserver.

De over uw surfgedrag via cookies of web bugs verzamelde gegevens kunnen niet ervoor gebruikt worden om u als bezoeker van onze website persoonlijk te identificeren. De gegevens gebruiken wij uitsluitend voor verbetering van ons aanbod en voor de analyse van het gebruikersgedrag op onze website(bijv. reacties op reclameacties); een ander gebruik of doorgave aan derden vindt niet plaats. Deze gegevens zijn anoniem en niet aan persoonlijke gegevens op uw computer of aan een database gekoppeld. Onder bepaalde omstandigheden gebruiken wij deze technologie ook in onze Newsletter.

Om web bugs op onze website tegen te gaan, kunt u tools zoals bijv. webwasher, bugnosys of AdBlock gebruiken. Om web bugs in onze Newsletter tegen te gaan, dient u uw mailprogramma zo in te stellen dat in berichten geen HTML wordt weergegeven. Web bugs worden eveneens tegengegaan, wanneer u uw e-mails offline leest. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming zullen wij web bugs er niet voor gebruiken om ongemerkt persoonlijke gegevens over u te verzamelen of dergelijke gegevens aan derde aanbieders en marketingplatformen door te geven.

Google DoubleClick Remarketing-Pixel en Google AdWords Remarketing of “Soortgelijke doelgroepen”

Op onze website gebruiken wij DoubleClick Remarketing-Pixel en Google AdWords Remarketing of “Soortgelijke doelgroepen”, beide diensten van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 V.S. (“Google”). Met behulp van deze diensten kunnen wij u reclameboodschappen die samenhangen met onze online shop, bijv. interessante productoffertes, op de websites van andere aanbieders, die eveneens deze diensten van Google gebruiken (“Partner” in het Google Display-netwerk), tonen. Bovendien kunnen wij met behulp van Google AdWords Remarketing met een bericht op de websites van andere aanbieders in het Google Display-netwerk eraan herinneren om uw bestelling af te sluiten, indien u recentelijk in onze online shop een bestelling hebt afgebroken. Dit vindt plaats met gebruikmaking van de cookie-technologie (vgl. 7.).

Google slaat hiervoor een klein bestand op met een cijfervolgorde (zgn. cookie-ID) in uw browser om u als bezoeker van onze website te noteren en verdere anonieme gegevens over het gebruik van onze website te registreren. De cookie-ID wordt door ons opgeslagen en dient enkel voor de eenduidige identificatie van uw browser en niet voor de identificatie van uw persoon. Persoonsgerelateerde gegevens van u worden via deze diensten niet geregistreerd of opgeslagen.

Google Remarketing gebruiken wij ook apparaatoverkoepelend. Dit betekent dat wanneer u bijv. een aankoop in onze online shop op uw smartphone begint en op uw laptop afsluit, wij u met de eerder genoemde gepersonaliseerde reclameboodschappen ook op het andere door u gebruikte apparaat bereiken. Dit vindt echter uitsluitend plaats, indien u tegenover Google ermee akkoord bent gegaan dat uw web- en app-browsergeschiedenis van Google aan uw Google-account gekoppeld wordt en informatie uit uw Google-account voor het personaliseren van advertenties gebruikt wordt, die u op het web ziet. Google gebruikt in dit geval de gegevens van deze aangemelde gebruiker samen met Google Analytics-gegevens om lijsten met doelgroepen voor het apparaatoverkoepelende remarketing op te stellen en te definiëren. Ter ondersteuning van deze functie worden door Google Analytics Google-geauthenticeerde ID’s van deze gebruikers geregistreerd. Deze gegevens van Google worden tijdelijk aan onze Google Analytics-gegevens gekoppeld om onze doelgroepen te vormen. 

Controleer de privésfeer-instellingen van uw Google-account om te voorkomen dat Google uw web- en app-browsergeschiedenis aan uw Google-account koppelt.

Om u aan een afgebroken bestelling bij ons in de online shop met een bericht te kunnen herinneren, worden aan Google geen persoonsgerelateerde gegevens, maar enkel het feit dat u onder de geregistreerde cookie-ID een bestelling bij ons in de online shop wilde uitvoeren en deze afgebroken hebt, alsmede de totale prijs van de geplande bestelling doorgegeven (“winkelmandje-overdracht”).

Nadere informatie over de remarketing-diensten van Google, de details van de gegevensverwerking via deze diensten en de betreffende bepalingen inzake gegevensbescherming van Google vindt u op http://www.google.com/policies/technologies/ads/.

Het gebruik van cookies door Google kunt u permanent deactiveren door de onder de volgende link (https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=nl) beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren of de betreffende bezwaren-link in het grijs uitgelichte vakje verder naar beneden in deze sectie aan te klikken en de aanwijzingen die dan evt. verschijnen op te volgen. Met behulp van de weergave-instellingen van Google kunt u zelf bepalen welke weergaven u ziet en op interesses afgestemde weergaven deactiveren.

Facebook Remarketing

Op onze website gebruiken wij eveneens voor retargeting- c.q. remarketing-doeleinden “Custom Audiences”, een dienst van Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, V.S. (“Facebook”). Met behulp van deze dienst kunnen wij u doelgericht met reclame aanspreken, doordat zgn. Facebook-ads voor bezoekers van onze website geschakeld worden, wanneer u het sociale netwerk Facebook bezoekt.

Hiervoor hebben wij op onze website zgn. remarketing-pixels (vgl. 6.) van Facebook geïmplementeerd. Bij het bezoek aan onze website wordt via de pixel een directe verbinding met de servers van Facebook tot stand gebracht. Facebook is in staat om u aan de hand van de browser-ID te identificeren, aangezien deze aan andere bij Facebook over uw gebruikers-account opgeslagen gegevens van u gekoppeld worden. Facebook levert dan gepersonaliseerde, op uw behoeften afgestemde advertenties van ons in uw Facebook-chronologie of op een andere plaats van Facebook.

Wijzelf zijn niet in staat om u via de Facebook-pixel persoonlijk te identificeren, aangezien naast uw browser-ID geen verdere persoonsgerelateerde gegevens over de remarketing-pixel van Facebook bij ons opgeslagen worden.

Nadere informatie over Custom Audiences van Facebook, de details van de gegevensverwerking via deze dienst en de bepalingen inzake gegevensbescherming van Facebook vindt u op https://www.facebook.com/about/privacy/.

U kunt het gebruik van Facebook Remarketing deactiveren door op de betreffende link in het grijs uitgelichte vakje verder naar beneden in deze sectie te klikken. Daarvoor moet u op uw Facebook-account ingelogd zijn.

Wanneer u niet wilt dat u door de betreffende targeting-dienst gegenereerde reclame te zien krijgt, kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van de retargeting-technologie op onze website door zich bij de betreffende targeting-dienst uit te schrijven. De overeenkomstige links naar de website van de met ons samenwerkende targeting-diensten luiden als volgt:

Google DoubleClick Remarketing Pixel en Google AdWords Remarketing of “Soortgelijke doelgroepen”

Facebook Remarketing

Details over de gegevensverwerking door de betreffende targeting-dienst kunt u vinden in de bepalingen voor gegevensbescherming van deze dienst, die wij hierboven voor u met een link gekoppeld hebben. Door het aanklikken van de link ontvangt u informatie over hoe u bezwaar kunt maken tegen het gebruik van targeting-diensten op uw computer.

Google AdWords Conversion Tracking

Op onze website gebruiken wij de functie Google AdWords Conversion Tracking, een dienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, V.S. (“Google”). Wanneer u op een door Google geschakelde AdWords-advertentie klikt, wordt een zgn. conversion-tracking-cookie op uw computer opgeslagen. Deze cookie is 30 dagen geldig en bevat geen persoonsgerelateerde gegevens, zodat wij u niet persoonlijk kunnen identificeren.

Met behulp van het conversion tracking kunnen wij en ook Google herkennen welke AdWords-advertenties u hebt aangeklikt en of u via deze advertentie naar onze website verder bent geleid, indien u onze website bezoekt en de geldigheid van de cookie nog niet verlopen is. Wij ontvangen van Google een eigen cookie, die van cookies van andere klanten van deze Google-dienst verschilt, zodat wij een reikwijdtemeting alleen met betrekking tot onze cookie en niet over alle websites van klanten van de Google-dienst AdWords kunnen uitvoeren. De cookie dient ertoe een eigen conversion-statistiek over klanten op te stellen die via AdWords-advertenties onze website bezoeken.

Om bezwaar te maken tegen de deelname aan het AdWords Conversion Tracking moet u de opslag van Google Tracking-cookies door een betreffende instelling in uw browser deactiveren. U wordt dan niet in onze Conversion-Tracking-statistiek opgenomen.

Nadere informatie over Google AdWords Conversion Tracking, de details van de gegevensverwerking over deze dienst en de betreffende bepalingen inzake gegevensbescherming van Google vindt u op https://policies.google.com/technologies/ads

Alle diensten worden voor reclame- en marketingdoeleinden gebruikt met als doelstelling ons aanbod aantrekkelijker vorm te geven en u een mooie koopervaring te schenken. Zoals eerder bij de afzonderlijke diensten beschreven, is uw recht op gegevensbescherming voor ons een serieuze zaak, en kunt u dus bezwaar maken tegen alle diensten en informeren wij u van tevoren over deze privacyverklaringen. Juridische basis voor bovengenoemde gegevensverwerkingsprocedures is art. 6 al. 1 lit. f DS-GVO.

9. Rechten van de betroffen persoon

Als persoonsgerelateerde gegevens door u verwerkt worden, bent u betroffen persoon in de zin van DS-GVO en hebt u de volgende rechten tegenover de verantwoordelijke:

Informatie, correctie, beperking van de verwerking en het wissen

U hebt op ieder willekeurig moment het recht op kosteloze informatie over de m.b.t. tot uw persoon bij ons opgeslagen gegeven, de herkomst en ontvangers ervan alsmede het doeleinde van de gegevensverwerking via onze website. Bovendien hebt u het recht op correctie, het wissen en beperking van de verwerking van uw persoonsgerelateerde gegevens, indien de wettelijke voorwaarden hiervoor aanwezig zijn. 

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om de persoonsgerelateerde gegevens die u betreffen, die u ons als verantwoordelijke ter beschikking gesteld hebt, in een gestructureerd, gangbaar en door machine leesbaar formaat te ontvangen. Wij kunnen dit recht nakomen door een csv-export ter beschikking te stellen van de over u verwerkte klantgegevens.

Recht op voorlichting

Als u het recht op correctie, het wissen of beperking van de verwerking tegenover de verantwoordelijk geclaimd hebt, is deze verplicht om aan alle ontvangers, waaraan de u betreffende persoonsgerelateerde gegevens openbaar zijn gemaakt, deze correctie of verwijdering van de gegevens of beperking van de verwerking mee te delen, tenzij dit onmogelijk blijkt te zijn of er onevenredige kosten aan verbonden zijn.

U hebt tegenover de verantwoordelijke het recht om over deze ontvangers op de hoogte gesteld te worden.

Recht van bezwaar

U hebt het recht, om redenen die voortkomen uit uw speciale situatie, op ieder willekeurig moment tegen de verwerking van de u betreffende persoonsgerelateerde gegevens, die op grond van art. 6 al. 1 lit. e of lit. f DS-GVO plaatsvindt, bezwaar te maken; dit geldt ook voor een op deze bepalingen gebaseerde profiling. 

De verantwoordelijke verwerkt de u betreffende persoonsgerelateerde gegevens niet meer, tenzij hij absolute beschermingswaardige redenen voor de verwerking kan aantonen, die prevaleren boven uw belangen, rechten en vrijheden, of tenzij de verwerking voor de tegeldemaking, uitoefening of verdediging van rechten dient.

Als de u betreffende persoonsgerelateerde gegevens verwerkt worden om voor directe reclame te zorgen, hebt u het recht om op ieder willekeurig moment bezwaar te maken tegen de verwerking van de u betreffende persoonsgerelateerde gegevens met als doeleinde het plaatsen van dergelijke reclame: dit geldt ook voor het profiling, voor zoverre het met dergelijke directe reclame in verbinding staat.

Als u bezwaar maakt tegen de verwerking voor doeleinden van directe reclame, dan worden de u betreffende persoonsgerelateerde gegevens niet meer voor deze doeleinden verwerkt.

U hebt de mogelijkheid om in samenhang met het gebruik van diensten van het informatiebedrijf – ongeacht de richtlijn 2002/58/EG – uw recht van bezwaar door middel van geautomatiseerde procedures uit te oefenen, waarbij technische specificaties gebruikt worden.

Herroepelijkheid van toestemmingsverklaringen inzake gegevensbeschermingsrecht

Bovendien kunt u op ieder willekeurig moment uw verstrekte toestemmingen met werking voor de toekomst jegens ons herroepen onder de hieronder aangegeven contactgegevens.

Geautomatiseerde beslissing per geval, inclusief profiling

U hebt het recht om niet aan een uitsluitend op een geautomatiseerde verwerking – inclusief profiling – berustende beslissing onderworpen te worden, die tegenover u een juridisch effect teweegbrengt of u op soortgelijke wijze aanzienlijk benadeelt. Dit geldt niet, wanneer de beslissing 

(1) voor het afsluiten of het voldoen aan een contract tussen u en de verantwoordelijke noodzakelijk is;

(2) op grond van wettelijke bepalingen van de Unie of de lidstaten, waaraan de verantwoordelijke onderhevig is, toegestaan is en deze wettelijke bepalingen passende maatregelen als waarborg van uw rechten en vrijheden alsmede uw gegronde belangen bevatten of;

(3) met uw uitdrukkelijke toestemming plaatsvindt.

Deze beslissingen mogen evenwel niet op speciale categorieën persoonsgerelateerde gegevens volgens art. 9 al. 1 DS-GVO berusten, indien niet art. 9 al. 2 lit. a of g geldt en passende maatregelen ter bescherming van de rechten en vrijheden alsmede van uw gegronde belangen getroffen zijn.

Wat betreft de in (1) en (3) genoemde gevallen treft de verantwoordelijke passende maatregelen om de rechten en vrijheden alsmede uw rechtmatige belangen te waarborgen, waartoe ten minste het recht op het inschakelen van de tussenkomst van een persoon namens de verantwoordelijke, na uiteenzetting van het eigen standpunt en op het aanvechten van de beslissing behoort.

Recht op bezwaar bij een toezichthoudende autoriteit

Onverminderd een ander administratief of juridisch rechtsmiddel hebt u het recht op bezwaar bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van uw verblijfplaats, uw werkplek of de plaats van de vermoedelijke schending, wanneer u van mening bent dat met de verwerking van de u betreffende persoonsgerelateerde gegevens de EU-basisverordening gegevensbescherming geschonden wordt. 

De toezichthoudende autoriteit, waarbij de klacht is ingediend, informeert de auteur van het bezwaar over de stand en de resultaten van de klacht, inclusief de mogelijkheid van een juridisch rechtsmiddel volgens art. 78 DS-GVO.

10. Wijzigingen van deze verklaring inzake gegevensbescherming

Wij behouden ons voor om deze verklaring inzake gegevensbescherming op grond van een aanleiding en zonder aankondiging vooraf te wijzigen. Informeer uzelf daarom regelmatig op deze site over eventuele wijzigingen van deze verklaring inzake gegevensbescherming.


[1]Wij raden regelmatig het gebruik van het analysetool van Google niet aan, aangezien een vormgeving conform de gegevensbescherming slechts moeilijk kan worden omgezet. Het Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA) heeft recentelijk meerdere websites op het gebruik conform de gegevensbescherming van Google Analytics gecontroleerd en komt tot het resultaat dat slechts zeer weinige website-exploitanten de juridische specificaties inzake gegevensbescherming in acht nemen. Indien u niet daarop aangewezen bent, kunt u beter op de opensource-oplossing Matomo ( https://matomo.org/) of de helaas aan bepaalde kosten gekoppelde commerciële dienst eTracker (https://www.etracker.com/) terugvallen.

[2]Het zgn. “Behavioral Targeting” wordt door de Art. 29-Datenschutzgruppe (Europese commissie, telkens één vertegenwoordiger van de betreffende nationale toezichthouders voor de gegevensbescherming) kritisch en alleen onder de volgende voorwaarden als toegestaan beschouwd:

- geen plaatsen van cookies door derden

- het plaatsen van cookies dient puur voor statistische doeleinden

- voorlichting van de internetgebruiker over hoe de gegevens gebruikt worden (vandaar de betreffende passage in de verklaring inzake gegevensbescherming)

- ten minste opt-out-procedure voor het gebruik van cookies voor targeting-doeleinden (vgl. uitgelichte passage in de niet opgemaakte tekst hierboven)

contactus-nl.jpg